Inicijativa za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo

Crnogorac Branislav
Inicijativa

Poslanik Branislav Crnogorac, na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je poslaničko pitanje i pokrenuo inicijativu u vezi sa dostavljanjem informacije o inicijalnom prijedlogu Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, koji nije nikad derogiran ni stavljen van snage, a ne primjenjuje se, iako je opredjeljenje društva  iskazano u ovom zakonu, da je tehnička kultura oblast od posebnog društvenog interesa i značaja za državu.

S tim u vezi, Ministarstvu je upućena molba da se provjeri stanje sa inicijalnim prijedlogom Zakona datog nadležnom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Isto tako, upućena je sljedeća inicijativa:

„Ukoliko se po predloženom tekstu Zakona o tehničkoj kulturi nije vodila nikakva aktivnost, ovim putem pokrećem inicijativu za razmatranje i donošenje Zakona o tehničkoj kulturi u Kantonu Sarajevo“. 

Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je navedenu inicijativu uputilo stručnoj službi ovog ministarstva – Prosvjetno-pedagoškom zavodu, na mišljenje.

Naime, vodeći računa o činjenici da se nastavni predmet Tehnička kultura izučava od petog do devetog razreda osnovne škole, a jedna od nadležnosti ove stručne službe je praćenje i unapređenje stanja u vezi sa nastavnim planovima i programima, predmetnu inicijativu smo uputili Prosvjetno-pedagoškom zavodu, čije mišljenje će biti proslijeđeno Skupštini Kantona Sarajevo, nakon što Ministarstvo isto zaprimi.

Isto tako, ovo ministarstvo ne raspolaže tekstom Zakona o tehničkoj kulturi iz 1993. godine, ali cijeneći važnost problematike koju bi trebao obuhvatiti spomenuti zakon, mišljenja smo da predloženu inicijativu treba podržati, uz napomenu da finansiranje predviđeno predmetnim zakonom ne treba biti u isključivoj obavezi ovog ministarstva, odnosno potrebno je uključivanje adekvatnih institucija različitog profila, koje na direktan ili indirektan način u okviru svojih nadležnosti tretiraju ovu problematiku.