Inicijativa za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.

Solaković Adnan
Inicijativa

Poslanik Adnan Solaković je pokrenuo inicijativu za izgradnju privremene ograde oko mezarja Kovači.

Odgovor: 

Na prijedog Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo, Općinsko vijeće Općine Stari Grad, donijelo je Zaključak da se oko šehidskog mezarja Kovači izgradi ograda, a u svrhu zaštite mezarja i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, koja bi bila privremenog karaktera, dok se ne iznađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica. Dana 24.04.2013. godine, aktom broj:13-23-158/13, upućen je, Skupštini Kantona Sarajevo, Klubu poslanika SDP-a i Klubu poslanika SBB-a, zahtjev za donošenje zaključka Skupštine Kantona Sarajevo za izgradnju ograde oko mezarja Kovači. Potrebna ukupna dužina ograde je cca 515,0 m, a procijenjena vrijednost radova na postavljanju ograde privremenog karaktera oko mezarja je cca 100.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21. jula 2010. godine, donijela je Odluku, br. 01-05-19774/10, o proglašenju Šehidskog spomen mezarja Kovači područjem od javnog interesa za Kanton Sarajevo. U skladu sa ovom odlukom, svaka interevencija na području, koje je od javnog interesa, treba biti strogo kontrolisana i odobrena od strane nadležnih institucija i organa. Stoga, očekujemo da će Vlada Kantona, putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u najskorije vrijeme razmotriti prijedlog i donijeti adekvatnu odluku, te obezbijediti potrebna sredstva za realizaciiju ovog projekta.