Skupštinske inicijative i zaključci

Inicijativa Elvedin Okerić

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Rasima Smajića, da se Udruženje građana "Civilne žrtve rata" Kantona Sarajevo vrate na finansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo kao što je bilo u 2016. godini

Prihvata se Inicijativa Predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo Prof. Ane Babić i ista se prosljeđuje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Prihvata se Inicijativa Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te se na osnovu odredbi člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, pokreće Inicijativa za razrješenje predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI 84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo

Obavezuje se privremeni upravitelj KJP "GRAS" Sarajevo da svaka tri mjeseca izvjesti Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo o provedenim mjerama sanavije u KJP "GRAS" Sarajevo