Skupštinske inicijative i zaključci

"Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonka Marića, kojom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da sve inicijative koje su do sada podnosili zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, u okviru tačke dnevnog reda "zastupnička pitanja i inicijative" u ovoj godini, a odnose se na zahtjev za izdvajanjem sredstava, budu sastavnim dijelom javne rasprave o Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu."

"Prihvata se inicijativa zastupnice Bilsene Šahman, kojom se traži organizovanje Dječijeg parlamenta koji bi bio posvećen afirmaciji i edukaciji djece i njihovo učešće u procesima koji se tiču njihovih prava, obrazovanja, prevencije nasilja, zanemarivanja i ostalih potreba mladih. Na Dječijem parlamentu bi učesnici osnovnih i srednjih škola postavljali pitanja na koja bi odgovarali zastupnici, ministri u Vladi Kantona Sarajevo, premijer i ostali koji budu pozvani na datu temu."

. S obzirom na uznemirenost javnosti, te upućenih zahtijeva građana, za operativne zahvate iz dječije ortopedije i kardiologije, urođene srčane mane, te zbog otežanog sistemskog zbrinjavanja djece, traži se od nadležnih Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, hitno rješavanje i zbrinjavanje djece kojoj je potrebna pomoć, uključujući u to i druge medicinske ustanove u Federaciji BiH i van zemlje.

"Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da se hitno izdvoje novčana sredstva u visini od 2 miliona KM, kao preventivna mjera i kratkoročno rješenje za izgradnju nove sanitarne plohe i "grobnica" za animalni otpad."

Dopunjavaju se mjere pod tačkom 1. i 8. u Izvještaju o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići, sa prijedlogom mjera koje je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i to:

- Reforma obrazovnoga sistema u Kantonu Sarajevo je generacijski projekat i kao takva treba da predstavlja najveći prioritet u budućem radu Skupštine Kantona Sarajevo u narednim desetljećima.

"Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da se hitno izdvoje novčana sredstva u visini od 2 miliona KM, kao preventivna mjera i kratkoročno rješenje za izgradnju nove sanitarne plohe i "grobnica" za animalni otpad."

"Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, da u Nacrtu budžeta za 2020. godinu planira i izdvoji sredstva za sve hitne intervencije po pitanju infrastrukture obrazovnih objekata, kako bi se stekli normalni uslovi za rad."

1. Traži se od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, da donese posebnu uredbu kojom bi se zakonski omogućilo roditeljima djece s poteškoćama u razvoju da završe započete studije po započetom planu i programu studiranja, a kao osnov za to bi se mogao uzeti član 177. Statuta UNSA, uz predočenje adekvatne medicinske dokumentacije djeteta.

1. Prihvata se inicijativa zastupnice Kerla Bibije, kojom zahtijeva vraćanje sudskih taksi u prostorije Kantonalnog suda u Sarajevu.