Skupštinske inicijative i zaključci

Zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u saradnji sa KJKP "Vodovod i kanalizacija", "Rad" i "Toplane", svake godine u martu mjesecu svojim klijentima izdaju potvrdu o izmirenim ili neizmirenim obavezama.

Prihvata se inicijativa da se održi Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, u mjesecu aprilu tekuće godine, na temu: "Sigurnost građana Kantona Sarajevo".

1. Obavezuju se svi upravnici/upravitelji na području Kantona Sarajevo da dostave Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kopiju godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade, kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj 2021. godini koji su inače dužni izraditi shodno članu 41.

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, resorna ministarstva, nadležni zavodi i ustanove da shodno članu 19. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:24/17) donesu sve prostorne planove svih područja posebnih obilježja Kantona Sarajevo, a naročito Spomenika prirode Vrelo Bosne.
2. Rok za donošenje Prostornog plana područja posebnog obilježja Spomenika prirode Vrelo Bosne je 6 mjeseci, a ostalih prostornih planova 18 mjeseci.

Prihvata se Inicijativa da se u nastavni plan i program za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Historija poveća obim nastavnog sadržaja već od VI razreda osnovne škole o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, namjerama agresora, genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva, ključnim bitkama za odbranu Sarajeva, etničkom čišćenju i komandantima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prihvata se Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo formira interresornu komisiju koja će pristupiti izradi nacrta Zakona o izvrsnosti u Kantonu Sarajevo.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da Ramizu Dediću, koji je beskućnik, već duži vremenski period, a koji je na neki način postao legenda Sarajeva, obezbijedi i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom kontaktu sa brojnim građanima koji ga pomažu.

Prihvata se Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom objave bazu podataka sa imenima osoba sa kojima se sklapaju ugovori o djelu.

Prihvata se Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, objave Registar zaključenih ugovora o djelu u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo po uzoru na Registar zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, a u cilju osiguranja veće transparentnosti.

Prihvata se Inicijativa da se 6. februar proglasi kantonalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika.