Skupštinske inicijative i zaključci

Z A K LJ U Č A K

-Skupština Kantona Sarajevo traži hitno informacije o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS.
- Informacije se traže od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo.
- Izvještaji se trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili drugih metoda kojima se utvrđuje broj pacijenata na KCUS.
- Informacije se dostavljaju za mjesece oktobar i novembar.
- Rok za dostavu podataka je 3 dana.

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima da nakon usvojene odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.

Prihvata se Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo uvrsti Udruženje građana "Princess krofne" u Budžet.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi materijale o realizaciji 14 tačaka Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji kako bi se isti razmatrali na sjednici Skupštine.

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta da shodno planiranim budžetskim sredstvima za rekonstrukciju i obnovu Stare željezničke stanice na Ilidži odmah uputi zvaničan zahtjev za dobivanje neophodne saglasnosti prema Vladi FBiH i nadležnom ministarstvu obzirom da je navedeni objekat proglašen nacionalnim spomenikom 2007. godine od strane FBiH.

1. Obavezuje se Univerzitet u Sarajevu (UNSA) da u roku od 15 dana po donošenju ovog zaključka predlagaču ove inicijative, dostavi tačne podatke o broju studenata koji su upisani kao samofinansirajući studenti, a koji su položili sve ispite iz predhodne godine u prosjeku većem od 8.0.
2. Obavezuje se da u dostavljenim podacima u tabelarnom prikazu bude naznačen ostvaren ukupni prosjek i prosjek u zadnjoj godini navedenih kandidata.
3. Obavezuje se UNSA da dostavi ukupni iznos školarina za ove studente za školsku 2020/2021. godinu

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Općina Ilidža da dostave Skupštini Kantona Sarajevo cjelovitu informaciju o nelegalnoj gradnji u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje.

Prihvata se Inicijativa za hitno razrješenje Rusmira Mesihovića sa pozicije Ministra zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo, s obzirom da su se stekli svi formalno pravni uslovi.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Jasne Duraković, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K