Skupštinske inicijative i zaključci

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da uspostavi javno dostupan i redovno ažuriran jedinstveni registar svih javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića o donošenju Odluke o formiranju Muzeja Holokausta u Sarajevu.

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH i drugim relevantnim institucijama, dođu do zvaničnih podataka koliko kladionica posluje u Kantonu Sarajevo, a da imaju neizmirene obaveze u smislu neplaćanja poreza, uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, te kod kojih kladionica su inspekcijski organi u posljednje dvije godine utvrdili prekršaje u smislu neprijavljivanja radnika, odnosno rada na crno.

Traži se od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da se digitalna platforma "eCoVID. Vakcina" nadogradi, odnosno prilagodi, na način da se mogu prijaviti građani Kantona Sarajevo koji su vakcinisani van Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućiti uvid u broj vakcinisanih ljudi, vrstu primljene vakcine, podatke o revakcinaciji i sl.

Da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, vrati na snagu Instrukciju za provođenje procedure za izdavanje prijedloga za ortopedska pomagala i druga medicinska sredstva broj: 10-33-9850/20 od 09.04.2020. godine na duži vremenski period, odnosno dok se epidemiološko stanje u Kantonu Sarajevo ne stabilizira.

Da se na svakoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, kao prva tačka dnevnog reda, razmatra Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim.

Poziva se ministar Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da napravi Komisiju od članova Skupštine Kantona Sarajevo, ispred svakog Kluba po jedno, a kojih ima dovoljno zdravstvene struke, koji će obići Zavod za javno zdravstvo i punktove za vakcinaciju kako bi utvrdili transparentnost u pripremi spiskova i ispravnost čuvanja i izdavanja vakcina, iako ih još nemamo dovoljno čini se da ni ovaj mali broj nije na vrijeme podijeljen i da napravimo kvalitetnu pripremu za ubuduće.

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, zahtijevamo od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Kantona Sarajevo, da restriktivne mjere primjene i na kladionice.
U situaciji kada su mnogi privredni subjekti uskraćeni za mogućnost redovnog i uobičajenog poslovanja, kako bi se širenje zaraze Covidom 19 i na taj način pokušalo suzbiti, ne smije biti privilegiranih, kao što je to do sada slučaj. Ne postoji nijedan razlog da u okolnostima vanrednog stanja kladionice rade redovno, dok svi ostali moraju da se pridržavaju restriktivnih mjera.