Skupštinske inicijative i zaključci

Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u što kraćem vremenskom roku svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama za djecu sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju, a koje traže angažman psihologa i psihoterapeuta odgovori pozitivno ukoliko je njihov zahtjev opravdan, kako bi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja što efikasnije i bez odgađanja bili na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo, u nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji koja je dovela do iznimne opasnosti po mentalno zdravlje građana među kojima su i pripadnici najranjivije populacije koja koristi u

Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da hitno oformi i kapacitira mobilne timove pri JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji bi bili na raspolaganju covid pozitivnim građanima koji se nalaze na kućnom liječenju i u potrebi za terapijom, te im obezbijedi uslugu koju zbog popunjenosti bolničkih kapaciteta, ne mogu dobiti u ustanovama.

Nalaže se zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo da pružanje zdravstvene zaštite, u slučaju oboljenja COVID ili sumnje na COVID, ne uslovljavaju zdravstvenim osiguranjem, odnosno da u navedenim situacijama ne zahtijevaju dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da ukoliko postoje potrebe za primjenom lijekova Tocilizumab i Remdesivir u liječenju teških Covid 19 pacijenata, isti obezbijedi putem bolničke liste.

Skupština Kantona Sarajevo nalaže Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da prilikom usvajanja Finansijskog plana ZZO, ustanovama koje ostvaruju godišnju ili akumuliranu dobit umanji tranšu i sredstva usmjeri u plate zdravstvenih radnika i uposlenika u zdravstvu koji su izloženi većem obimu i složenosti posla zbog pandemije, nabavku opreme i nove programe zdravstvene zaštite.

Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da će nakon pristiglih prijava i analize istih, a prije konačne objave spiska subvencioniranih privrednih subjekata, službeno, putem Kantonalnog suda i Poreske uprave FBiH osigurati sve relevantne informacije kako bi se planirana sredstva isplatila isključivo privrednim subjektima:

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u saradnji sa KJKP "Vodovod i kanalizacija", "Rad" i "Toplane", svake godine u martu mjesecu svojim klijentima izdaju potvrdu o izmirenim ili neizmirenim obavezama.

Prihvata se inicijativa da se održi Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, u mjesecu aprilu tekuće godine, na temu: "Sigurnost građana Kantona Sarajevo".

1. Obavezuju se svi upravnici/upravitelji na području Kantona Sarajevo da dostave Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kopiju godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade, kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj 2021. godini koji su inače dužni izraditi shodno članu 41.