Skupštinske inicijative i zaključci

"Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da se hitno izdvoje novčana sredstva u visini od 2 miliona KM, kao preventivna mjera i kratkoročno rješenje za izgradnju nove sanitarne plohe i "grobnica" za animalni otpad."

"Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, da u Nacrtu budžeta za 2020. godinu planira i izdvoji sredstva za sve hitne intervencije po pitanju infrastrukture obrazovnih objekata, kako bi se stekli normalni uslovi za rad."

1. Traži se od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, da donese posebnu uredbu kojom bi se zakonski omogućilo roditeljima djece s poteškoćama u razvoju da završe započete studije po započetom planu i programu studiranja, a kao osnov za to bi se mogao uzeti član 177. Statuta UNSA, uz predočenje adekvatne medicinske dokumentacije djeteta.

1. Prihvata se inicijativa zastupnice Kerla Bibije, kojom zahtijeva vraćanje sudskih taksi u prostorije Kantonalnog suda u Sarajevu.

1. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da odmah zatraži informacije od Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području Kantona Sarajevo (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).
2. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da o ovoj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Hasanović Senada kojom se traži da Univerzitetski klinički centar Sarajevo pojednostavi administrativnu proceduru za pacijente dnevne onkološke klinike koji primaju hemoterapiju

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Suljević Samira, kojom se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede da odmah pristupe realizaciji projekta "Korištenje obnovljivih izvora energije-izgradnja postrojenja za proizvodnju peleta" za koju je u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjelu Uprave za šumarstvo izdvojeno 4.424.066 KM.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića, kojom se traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da HITNO ispoštuje Zakon i druge pravne propise koji se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora KCUS, te u skladu s tim potvrdi predložene kadrove iz Kantona Sarajevo, koji su delegirani od Ministarstva zdravstva i Vlade Kantona Sarajevo.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Igora Stojanovića, da se 25.08. proglasi Danom knjige u Kantonu Sarajevo