Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Z A K LJ U Č A K

1.Prihvata se Inicijativa o formiranju Komisije koja će obići sve zdravstvene ustanove koje finansira Kanton Sarajevo, te će na terenu utvrditi stvarno stanje i o tome izvjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo, u roku od 7 dana.

2.Komisiju će činiti zastupnici:

- Jasmina Bišćević Tokić;
- Elmedin Konaković;
- Sead Milavica;
- Amra Junuzović Kaljić;
- Zvonko Marić;
- Igor Stojanović;
- Neira Dizdarević;

Z A K LJ U Č A K

-Skupština Kantona Sarajevo traži hitno informacije o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS.
- Informacije se traže od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo.
- Izvještaji se trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili drugih metoda kojima se utvrđuje broj pacijenata na KCUS.
- Informacije se dostavljaju za mjesece oktobar i novembar.
- Rok za dostavu podataka je 3 dana.

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima da nakon usvojene odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.

Prihvata se Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo uvrsti Udruženje građana "Princess krofne" u Budžet.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi materijale o realizaciji 14 tačaka Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji kako bi se isti razmatrali na sjednici Skupštine.

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta da shodno planiranim budžetskim sredstvima za rekonstrukciju i obnovu Stare željezničke stanice na Ilidži odmah uputi zvaničan zahtjev za dobivanje neophodne saglasnosti prema Vladi FBiH i nadležnom ministarstvu obzirom da je navedeni objekat proglašen nacionalnim spomenikom 2007. godine od strane FBiH.

1. Obavezuje se Univerzitet u Sarajevu (UNSA) da u roku od 15 dana po donošenju ovog zaključka predlagaču ove inicijative, dostavi tačne podatke o broju studenata koji su upisani kao samofinansirajući studenti, a koji su položili sve ispite iz predhodne godine u prosjeku većem od 8.0.
2. Obavezuje se da u dostavljenim podacima u tabelarnom prikazu bude naznačen ostvaren ukupni prosjek i prosjek u zadnjoj godini navedenih kandidata.
3. Obavezuje se UNSA da dostavi ukupni iznos školarina za ove studente za školsku 2020/2021. godinu