Inicijativa Haris Zahiragić (22.02.2022)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 48. Radnoj sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

- Poziva se Tužilaštvo Kantona Sarajevo da hitno istraži slučaj smrti djevojčice Džene Gadžun, te da u
najkraćem roku utvrdi sve okolnosti i krivce koji su doveli do nesretnog događaja, također tražimo da se istraže svi slični slučajevi koji su se desili u posljednjem periodu.

- Traži se od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da svakih 90 dana vrši inspekcijski nadzor u
privatnim zdravstvenim ordinacijama i o tome obavijesti Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

- Traži se od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo da uspostavi registar medicinske opreme u
privatnom i javnom zdravstvenom sektoru te da isti objavi na stranici Vlade Kantona Sarajevo kao
što to rade i državne institucije.

- Traži se od Ministarstva zdravstva da ispita slučaj koji se ranije desio u poliklinici „Bejtović“, a po
izjavi direktora Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, te da se utvrde okolnosti zbog kojih isti
nije prijavljen inspekciji.

-Traži se od Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja da sve javne i privatne zdravstvene ustanove uvrste u informacioni sistem Kantona Sarajevo, a radi transparentnog rada i dostupnosti informacija zdravstvenim radnicima.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Ministarstvo zdravstva
Tužilaštvo KS
Zastupnik: