Inicijativa govor mržnje Damir Marjanović 07.09.2021

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine, na prijedlog zastupnika Marjanović Damira, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

Upućuje se inicijativa prema institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine da po hitnom postupku pokrenu izmjene Krivičnog zakona u pravcu preciziranja i kažnjavanja govora mržnje.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada FBIH
Zastupnik: