Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, na prijedlog zastupnika Elvedina Okerića, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključke predložene od strane Vlade Kantona Sarajevo i to:

ZAKLJUČAK

Da u toku javne rasprave o Nacrtu Zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo formira radnu grupu, koju će činiti predstavnici svih političkih partija i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici povratnika u Srebrenicu, a sve u cilju što boljeg konačnog Prijedloga pomenutog Zakona.

Z A K LJ U Č A K

Traži se od ministra Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da formira tijelo (od zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Upravnog odbora ZZO) koje će preispitati /revidirati ugovor sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u roku od 15 dana.

Formirano tijelo treba utvrditi nove kriterije po kojima će se Klinički centar Univerziteta u Sarajevu finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da se hitno sastane u toku dana, te u svojoj nadležnosti, iz svog domena hitno raspravi pitanje napuštanja KCUS-a od strane 13 (trinaest) anesteziologa.

1. Obavezuje se SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO da u roku od 2 mjeseca uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira.
2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi cjelovit izvještaj o stanju u upraviteljstvu, kao i ostale potrebne materijale.

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da uspostavi javno dostupan i redovno ažuriran jedinstveni registar svih javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića o donošenju Odluke o formiranju Muzeja Holokausta u Sarajevu.