Odgovori na zastupnička pitanja

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Admela Hodžić

Davor Čičić

Arijana Memić

Elza Gaković

Vildana Bešlija

Marijela Hašimbegović

Danijela Kristić

Jelena Pekić

Mersiha Mehmedagić

Faruk Selmanović

Vedrana Vujović

Vedrana Vikić Musić

Samir Avdić

Sanela Klarić

Jasmin Šaljić

Adi Kalem

Smiljana Viteškić

Vibor Handžić

Belma Kapo