Odgovori na zastupnička pitanja

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vibor Handžić

Amra Hasagić

Elvis Vreto

Segmedina Srna-Bajramović

Danijela Kristić

Damir Marjanović

Haris Zahiragić

Neira Dizdarević

Senad Hasanović

Bilsena Šahman

Vildana Bešlija

Jasmina Bišćević-Tokić

Smiljana Viteškić

Haris Pleho

Igor Stojanović