Tačke dnevnog reda po sjednicama

33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2020. godine;


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli-septembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2020. godine;


XVI HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo.


4. Informacija o realizaciji škole skijanja za 6-te razrede osnovnih škola u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o migrantskoj krizi u Kantonu Sarajevo


32 Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


STENOGRAMI I ZAPISNICI


XIV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2021. godine


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2021. godine


4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".


5. Informacija o kvalitetu zraka u Kantonu Sarajevo


6. Informacija o realizaciji zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-39939-8/20 od 03.11.2020.godine


7. Prijedlog zaključka o produženju moratorija na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo


XIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo


XII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prihvatanje ostavke premijera Vlade


2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo;


II Nastavak 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-hitni postupak;


3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo