Zastupnička pitanja

Elza Gaković

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i instalaciju tehnološki adekvatnog prečistača procjednih voda iz trupa deponije Smiljevići


Jelena Pekić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


Danijela Kristić

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.


Vedrana Vujović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije iz oblasti inkluzije supervizije koja treba sadržavati:....


Jelena Pekić

23.01.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?


Jasmin Šaljić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni


Faruk Selmanović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dopunu Zakona o državnoj službi KS na način da se jasno propiše u kojoj fazi se može poništiti konkursna procedura?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaključeno ugovora o djelu u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine, ukupno kao i po ministarstvima pojedinačno?


Jasmin Šaljić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita odluka iz jula mjeseca ove godine o dodjeli novoizgrađenog objekta izletište-Vidikovac na korištenje određenim IT-firmama


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale


Danijela Kristić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Akifa Seremeta br.3


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:.


Marijela Hašimbegović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dokument Strategija demografskog razvoja?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Odgovor:

Odgovor Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05-01-04-50075-73/23 od 22.01.2024. godine
Prilog uz dopis ministarstva


Smiljana Viteškić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa-Vlada KS je donijela Odluku o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, nastavnih sredstava i učila po pretmetima za osnovnu školu. Odluka se odnosi na nastavni pr


Admela Hodžić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imov


Sanela Klarić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine


Belma Kapo

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno obezbjede sredstva za nabavku 4 uređaja koja su neophodna Pedijatrijskoj klinici KCUSa


Redžo Lemezan

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za digitalizaciju plaćanja saobraćajnih kazni u Kantonu Sarajevo