Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri

Sanela Klarić
Inicijativa

Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Ne