Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da