Zastupnička pitanja

Amra Hasagić

15.12.2021

Vibor Handžić

15.12.2021

Danijela Kristić

20.12.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

"Obzirom, da se Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, u preambuli se poziva na Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionca ili udjela preduzeća, da li je u skladu sa članom 88. navedenog Pravilnika, naležna Kantonalna agencija za privatizaciju, donjela odluku o prodaji Hotela „Igman“ metodom neposredne pogodbe i kad.
Takođe, tražim od ministra privrede Kantona Sarajevo, da kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“."


15.12.2021

Segmedina Srna-Bajramović

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ OSMAN NAKAŠ podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da u okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo“ na čijem se spisku za realizaciju u 2022. godini nalazi i JU OŠ OSMAN NAKAŠ posebno obrate pažnju da na postojećim radijatorima izvrše postavljanje regulatora toplote-ventila, jer trenutno je u učionicama nemoguće na drugi način vršiti regulaciju toplote osim otvaranjem prozora, što predstavlja zdravstveni rizik za učenike tokom hladnijih dana, a prozori se otvaraju i u toku velikih vrijednosti prekomjernog aerozagađenja što je i dodatni rizik.


Amra Junuzović-Kaljić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.


24.11.2021

Vildana Bešlija

24.11.2021

Admela Hodžić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Na koji način zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo mogu pomoći da Kanton preuzme obavezu mjesečnog plaćanja osiguranja u iznosu od 30,00 KM, koje mladi u toku obaveznog pripravničkog staža u trajanju od 6 ili 12 mjeseci uplaćuju iz sopstvenih sredstava.

Znamo koliko je ostalo neutrošenih sredstava JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” te je zbog toga i moje pitanje koje je zakonsko rješenje da Kanton preuzme obavezu uplate osiguranja od 30,00 KM za pripravnike u Kantonu Sarajevo i to donese kao jednu od mjera pomoći mladima Kantona Sarajevo, ako znamo da nam sredstva ostaju neutrošena i neiskorištena.

U odgovoru koji mi je JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, na mail, dostavila piše kako nije moguće da Služba preuzme plaćanje navedenog osiguranja.


Mahir Dević

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.


Bibija Kerla

24.11.2021

24.11.2021

Amra Hasagić

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

Danijela Kristić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi dostavite informaciju da li EKG aparat koji je nabavljen od strane Diamedic firme 2018 godine i plaćen 12.150,00 KM bez PDV ( sa garancijom 12 mjeseci) se po specifikaciji razlikuje od EKG aparata koji je nabavljen od firme INEL d.o.o. 2017 godine, a plaćen je 3.115,00 KM ( sa garancijom 24 mjeseca).
Da li je navedena razlika u cijeni opravdana i da mi dostavite informaciju tj.zapisnik ponuda ko se sve 2018 godine javio na tender OP-18/18 LOT 2 za nabavku navedenog aparata."


Hamed Aljović

24.11.2021

Haris Pleho

28.02.2022

Elvis Vreto

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.


Segmedina Srna-Bajramović

24.11.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

• Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu kojeg propisa je Premijer Kantona Sarajevo donio Rješenje 01.07.2021. godine, kojim se Belmi Barlov v.d. Direktoru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uvećava plaća u procentu od 20%. Da li je Premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje obzirom da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje?


Samir Suljević

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Još 2019. godine, Skupština kantona Sarajevo i Vlada KS su vrlo pompezno najavile projekte zapošljavanja nezaposlene djece poginulih branitelja/šehidske djece. U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje napravljena je analiza, baza podataka sa starosnom i kvalifikacionom strukturom, te smo dobili podatak da se radi oko 600 djece, ove populacije. Imajući u vidu razne informacije postavljam sljedeća

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Koliko je nezaposlene djece poginulih branitelja prošlo ovaj Projekat?
2. Koliko je djece zaposleno na neodređeno vrijeme od pokretanja Projekta, od 2019. godine?
3. Koji je način objavljivanja konkursa, po ovom Projektu?
4. Zašto se ne poštuje školska sprema, niti kvalifikaciona struktura ove djece, već imamo primjere da su visokoobrazovani radili kao NK radnici?
5. Zašto se ovaj rad ne tretira i kao pripravnički staž?
6. Zašto se naknada za ovaj rad razlikuje od poslodavca do poslodavca, kada znamo da je planiran iznos 800 KM, a ima primjera da je ponegdje isplaćeno i oko 470 KM?
7. Šta se, za dvije godine, postiglo ovim Projektom?

Ne želim da morališem, ali smatram da su djeca poginulih boraca već dovoljno propatila u životu, dostojanstveno su prošli put školovanja, obrazovali se, postali akademski građani i sramota je da se neadekvatno odnosimo prema njima.