Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu