Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

• Da li su izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda za proširenje XII transferzale (magistralna cesta M18) na potezu Stupska petlja – entitetska granica?
• Da li je tačno da će se XII transferzala širiti prema naselju Dobrinja, a ne prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo?
• Da li je tačno da će proširena transferzala biti na cca. 10m od objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dobrinja, čime bi bio prekršen član 58. stav (3) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)?


15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

Elvedin Okerić

04.01.2022

Danijela Kristić

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

Segmedina Srna-Bajramović

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti provjeri postupanje svih odgovornih javnih organa i ustanova u vezi usklađivanja prostorno-planske dokumentacije za područja planina Bjelašnica, Igman i Treskavica sa trenutno važećim Prostornim planom Republike BIH shodno članu 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) prema kojima je područje pomenutih planina planirano kao Nacionalni park u okviru čega se nalaze dijelovi prvog i drugog režima zaštite sa rezervatima prirode kako bi se spriječilo dalje devastiranje planina i ekocid koji se dešava suprotno zakonskom okviru i stavu struke.


15.12.2021

Hamed Aljović

15.12.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Da li su tačne informacije da je oboren tender za nabavku goriva u KJKP RAD?
Koliko je KJKP RAD imao zaliha nafte prije nego što je oboren tender?
Da li KJKP RAD posuđuje gorivo od KJKP GRAS?
Na osnovu koje odluke se vrši posuđvanje, da li postoji odluka Vlade Kantona Sarajevo?
Koji je zakonski osnov za posuđivanje goriva?
Kako KJKP GRAS pravda sredstva koja posuđuje obzirom da KJKP GRAS koristi gorivo iz robnih rezevrvi a na osnovu Zaključka br: 02-04-40041-29/21 Vlade Kantona Sarajevo?
Da li postoji ugovor između KJKP RAD i KJKP GRAS o posuđivanju goriva?

Zahtjevam da me hitno informišete, izvršite analizu ovakvih radnji, dostavite svu traženu dokumentaciju i da utvrdite da li ima osnova za prijevremeno razrješenje.


15.12.2021
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da li znate da se građani Kantona Sarajevo voze u pretrpanim autobusima, da su ogromne gužve, da se ne poštuje propisana distanca i mjere usljed pandemije COVID-19? Zbog navedenog opterećene su druge linije Hrasnica Vijećnica i Dobrinja Vijećnica."


15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u kojoj je fazi izrada Socijalne karte u Kantonu Sarajevo ? Zahjtevam da mi dostavite informaciju ko je imenovan u komisiju za izradu socijalne karte od 2019. godine? Koji je bio iznos naknade za rad u istoj? Zahtjevam da mi dostavite izvještaj o radu iste, kao i sve zapisnike sa održanih sastanaka/sjednica Komisije.


Jasna Duraković

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Mještani naselja Brusulje Emerovića, prema izletištu Borije Čavrkov sokak na lokalitetu Općine Stari Grad, koje predstavlja ekološku oazu zdravlja na skoro 1000 metara nadmorske visine, gdje naši sugrađani dolaze, mole da se zaustavi potencijalna ekološka katastrofa. Naime, već dvije godine vlasnik kuće i zemljišta Kemo Habibović pravi divlju deponiju, gdje kamioni danonoćno dovoze sumnjiv otpad i istovaraju ga na ovom izletištu. Više puta su mještani regirali, posebno u ljetnom periodu gdje zbog visokih temperatura lako dolazi do požara jer se odlaže visoko zapaljiv materijal, pa su nekolicinu puta po pozivu reagirali vatrogasci. S obzirom da navedeni vlasnik kuće i zemlje istovremeno posjeduje dodatni ugostiteljski objekat, policija se redovno odaziva na pozive i žalbe mještana ali policijski službenici ne pišu vlasniku nikakve kazne pošto dobro poznaju vlasnik i besplatno jedu i piju u istom objektu.
Ovakva vrsta nepropisnog odlaganja otpada, pravljenja divlje deponije i korumpiranosti bi zakonom morala biti kažnjiva, pa vas molim da mi kažete šta ova dva resora, nadležna za ova pitanja, mogu poduzeti da se ovakvo ponašanje sankcioniše i da se stane u kraj ovakvim i sličnim ilegalnim radnjama, kao i da se stane u kraj zloupotrebi časne policijske uniforme koju korumpirani pojedinci, uposlenici MUP-a nose?


15.12.2021

Admela Hodžić

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministru sabraćaja gosp. Šteti da li je polaniran i kada nastavak izgradnje regionalnog puta Hadžići - Bukovica (općina Kiseljak) a na relaciji Košćan – Mokrine (dio puta na području KS odnosno općini Hadžići). Radovi su započeti prije 2 mjeseca i urađeno je cca 200 metara puta i nakon toga su radovi obustavljeni. Da li su planirana sredstva da se nastavi izgradnja ovog puta? Radove finansira Kanton Sarajevo preko Direkcije za ceste KS. Hadžićanima je ovaj put od velikog značaja za lepenički kraj, a mještanima zbog toga što se i gradski pijevoz odvija ovom putem. Gradski prijevoz je obustavljen upravo na ovoj relaciji zbog toga što je ovaj put prilično uništen, te zbog sigurnosti građana nastavit će se tek kada se završi izgradnja ovog puta.
Građani imaju strpljena ali s obzirom na to da su radovi obustavljeni duži period a gradskog prijevoza nemaju, pitaju da li će se u skorije vrijeme nastaviti započeta izgradnja puta Hadžići- Bukovica na dijelu Košćan-Mokrine i kada se planira završetak radova?


Samir Suljević

20.12.2021

Amra Hasagić

15.12.2021

15.12.2021

Haris Zahiragić

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

“Na moju inicijativu usvojen je zaključak u Skupštini KS na sjednici održanoj 03.04.2021., a kojim je zadužena Vlada KS da Ramizu Dediću osigura i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom konatku sa brojnim građanima koji ga pomažu. Vlada KS do danas nije realizovala zaključak. Premijer Forto je na pretposljednjoj sjednici Skupštine obećao Skupštini da će Vlada, konačno, na narednoj sjednici raspravljati o tom zaključku, ali da ne može znati ishod rasprave - međutim do danas nemamo tačnu informaciju.

- Tražim od premijera Forte i pismeni i usmeni odgovor o sudbini navedenog zaključka, kao i o razlozima višemjesečnog ignorisanja istog.”


Mahir Dević

15.12.2021

Arijana Memić

15.12.2021