Zastupnička pitanja

Arijana Memić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje labaratorijskog vađenja krvi u Ambulanti Hrasnica 1, kao što je to nekad bilo


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite informacije o tome šta se tačno dešava kada sud donese odluku o zabrani prilaska?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko ste u proteklih godinu dana zaprimili prijava protiv policijskih službenika i to koliko je bilo prijavljenih za nezakonite radnje i postupke?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?


Marijela Hašimbegović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koja je upravna mjera izrečena u inspekcijskom nadzoru izvršenog 10.7.2023. godine u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu zdravstva KS vezano za postupak izdavanja Rješenja i potpisanih ugovora za obavljanje pripravničkog staža za zubne tehničare u JU Dom zdravlja KS radi uvida u zakonitost izdatih rješenja..


Samir Avdić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža


Jelena Pekić

21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poveća sigurnost učenika i učenica OŠ Osman Nuri Hadžić prilikom prelaska ulice do škole


21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje KS, broj: 04/1-34-0/65/24 od 30.01.2024. godine


29.05.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom se predlaže Javnom preduzeću "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom pravde Kantona Sarajevo pristupi izradi elaborata/analize trajnog rješavanja pitanja poslovnih prostorija, au cilju poboljšanja uslova rada


Davor Čičić

22.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-46892-27-1/23 od 12.01.2024. godine


23.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za omogućavanje korištenja službenog parkinga Skupštine KS predsjednicima klubova zastupnika u Skupštini KS u vrijeme radnog vremena


Mersiha Mehmedagić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike


Smiljana Viteškić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?


Adi Kalem

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće obezbjediti redovan minibus (minibuska linija Hadžići-Mokrine-ne vozi već skoro mjesec dana jerje minibus sate linije preusmjerendavozinaRječicu), obzirom naprobleme voznog parka u GRAS-u do početka drugog polugodišta tekuće školske godine


Sanela Klarić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Danijela Kristić

14.02.2024
Puni tekst pitanja:

Imaju listatističke podatke koliko je na KS izrađeno IPP ili IEP/ova, za koliki broj djece? Ko prati evaluaciju individualnog plana i programa i programa djeteta i na osnovu čega? Ko evaluira rad Koordinatora Mobilnih timova?


Admela Hodžić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS


Vedrana Vujović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?


Miomirka Melank

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o