Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

05.03.2020

Neira Dizdarević

27.02.2020
Puni tekst pitanja:

U više navrata sam pokretala inicijativu za izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima liječenja na teritoriji KS, u smislu oslobadjanja od participacije osoba sa poteškoćama i njihovih roditelja-staratelja, te omogućavanja banjskog liječenja za osobe sa poteškoćama u razvoju sa invaliditetom od 60% i više. U jednom od odgovora koje sam dobila od ZZO KS prije gotovo godin dana stoji da su inicijative djelimično usvojene, međutim u praksi nema nikakvih izmjena.

Molim za informaciju u kojoj fazi je realizacija navedene inicijative?


28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

06.05.2020

28.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

Samir Suljević

05.03.2020

Segmedina Srna-Bajramović

26.02.2020

Danijela Kristić

03.03.2020

03.03.2020

Elvis Vreto

27.02.2020

Damir Marjanović

04.03.2020

04.03.2020

Mirza Čelik

26.02.2020

Sead Milavica

05.03.2020

Vildana Bešlija

26.02.2020

26.02.2020

Elmedin Konaković

05.03.2020

Senad Hasanović

05.03.2020

Admela Hodžić

26.02.2020

Vibor Handžić

05.03.2020