Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Admela Hodžić
Inicijativa

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 27 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da