Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje

Faruk Selmanović
Inicijativa

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da