Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

27.04.2020

Amel Mekić

27.04.2020

Neira Dizdarević

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Danijela Kristić

27.04.2020

27.04.2020

Arijana Memić

27.04.2020

Haris Pleho

27.04.2020

Aljoša Čampara

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo,postavio je sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je konačno utvrdjen put pacijenta? Ako jeste, pozivam vas da to javno izložite kako bi svi gradjani decidno znali kako izgleda taj put, šta je čija obaveza i ko je odgovoran za svaku od faza prolaska pacijenta kroz primarni, sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ako eventualno najavljeni novi i efikasniji algoritam, odnosno put pacijenta, još uvijek niste definisali, onda nam odgovorite zašto to nije uradjeno, jer je svima jasno da je dobro definisani put pacijenta jedna od najvažnijih procedura u uspješnoj zdravstvenoj zaštiti gradjana KS? 
2. Da li je tačno da ste odlučili da sve ključne i životno važne zdravstvene procese i protokole iz sekundarne zdravstvene zaštite,namjerno govorim sekundarne (jer je potuno jasno da tercijarna-odnosno cum za tercijarnu mora ostati na KCUS) preselite sa CUM-a Klinickog centra u Opću bolnicu.Na bazi kojih normativa i standarda ste odlušili da se Opća bolnica dr. A. Nakaš pretvori u urgentni centar 24/7, za više od 400 hiljada stanovnika KS, uz navodno prebacivanje dijela ljekara i medicinskih tehničara iz primarne zdravstvene zaštite koji trenutno ne rade urgentno zbrinjavanje. Ovakva odluka je zabrinjavajuća posebno zbog činjenice da Opća bolnica nema potrebne kadrovske, materijalno-tehničke i prostorne uslove za tako ozbiljan zadatak, te da joj, prema izjavi direktora nedostaju: anesteziolozi, pulmolozi, infektolozi, internisti itd. Jeste li vi ministre spremni preuzeti punu odgovornost za moguće negativne posljedice takve odluke? Odnosno još jednom potenciram da mi tačno i precizno odgovorite da li CUM za sekundarnu zdravstvenu zaštitu građana ostaje i dalje na KCUS?
3. Zašto ministre ne radi laboratorija na Veterinarskom fakultetu, kao i druge privatne laboratorije, koje su stručno i tehnički potpuno opremljene i osposobljene da vrše testiranja, i to bas u periodu kada najavljujete masovnija testiranja? Mislim da smo jedini na svijetu koji su odbili ponudjenu pomoć i onemogućili rad laboratorija koje mogu imati značajnu ulogu u detekovanju i sprečavanju širenja koronavirusa.


Samir Suljević

27.04.2020

Igor Stojanović

27.04.2020

Mahir Dević

27.04.2020

Damir Nikšić

17.04.2020

Damir Marjanović

27.04.2020

Segmedina Srna-Bajramović

27.04.2020