Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?

Adi Kalem
Pitanje

Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Ne