Zastupnička pitanja

Segmedina Srna-Bajramović

27.10.2021

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.


Amra Hasagić

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

Jasna Duraković

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li postoji plan Vlade KS za suzbijanje divljanja cijena hrane, kojim svjedočimo u proteklih par mjeseci, naročito poljoprivrednih proizvoda?
2. Da li Vlada KS može djelovati sa povećanjem podsticaja za poljoprivredu, povećanjem zasijanih površina I drugim sličnim mjerama?
3. Postoji li spreman plan da se na vrijeme djeluje?zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS.
4.
5. PITANJA
6. Da li je tačno da je na UNSA postoje pojedini ćlanovi akademske zajednice koji uvjetuju izlazak studenata na ispit kupovinom njihovih knjiga?


Samir Suljević

27.10.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

04.11.2021

Danijela Kristić

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik ne vrši propisno redovno održavanje sistema grijanja zbog čega su radijatori često puni zraka, te ne griju.

Etažni vlasnici se također žale da im nisu dostupne informacije o utrošku njihovih sredstava sa računa zgrade, te molim da provjerite postupanje upravnika i predstavnika etažnih vlasnika po ovom pitanju, te naložite dostavljanje godišnjeg plana i izvještaja zainteresiranim etažnim vlasnicima.


27.10.2021

Elvis Vreto

27.10.2021

Damir Marjanović

27.10.2021

Senad Hasanović

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju da li je u toku proces izmjena pravilnika o policijskim
uniformama iz 2013 godine ili izrada novog pravilnika i kada se može očekivati da se
na tendere za nabavku uniformi policijskih službenika mogu prijaviti i domaće firme
koje proizvode uniforme


Vildana Bešlija

04.11.2021

01.11.2021

Haris Zahiragić

27.10.2021

Vibor Handžić

01.11.2021

Bilsena Šahman

27.10.2021

Neira Dizdarević

27.10.2021