Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
Puni tekst pitanja:

astupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


17.03.2020

17.03.2020

Elvis Vreto

12.03.2020

12.03.2020

Segmedina Srna-Bajramović

12.03.2020

12.03.2020

Zvonko Marić

17.03.2020

Damir Marjanović

17.03.2020

Vildana Bešlija

17.03.2020

17.03.2020

Vibor Handžić

12.03.2020

Amel Mekić

17.03.2020

Danijela Kristić

17.03.2020

Admela Hodžić

17.03.2020

Igor Stojanović

05.03.2020

Neira Dizdarević

27.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

Senad Hasanović

05.03.2020

Vildana Bešlija

26.02.2020

Admela Hodžić

26.02.2020