Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, da mi odgovori; Šta je sa konkursom za
prijem pripravnika u KUCZ,koji je proveden,ali nikad nije realizovan.Obzirom da imam
informaciju kako fali veliki broj vatrogasaca,dali će biti realizovan ovaj konkurs ili će se isti
poništiti i ukoliko hoće zašto?


Danijela Kristić

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Obzirom na odgovor KJKP GRAS-a 01-04-25258-10/21 navedenu inicijativu dostavljam Vama na nadležno postupanje.
S obzirom na veliku potrebu za mjestima za odlaganje otpadaka na tramvajskim i autobuskim stajalištima (GRAS-a i ev. ostala), molimo da se postave adekvatne korpe za otpatke na istim, te da se ustanovi nadležnost nad čistoćom stajališta (KJKP RAD ili KJKP GRAS), kao i dnevna rutina održavanja čistoće na istim. 
Uočiljivo je da su stajališta prljava, s razasutim otpacima unaokolo.


13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede KS i KJP ZOI '84 da mi dostave kompletnu informaciju vezanu za spor
sa Općinom Trnovo vezano za staze na Bjelašnici, i to:
KJP ZOI '84 da mi dostavi svu dokumentaciju vezano za staze ali i druge objekte na Bjelašnici i
Igmanu (dozvole za građenje, historijat objekata od ideje do upotrebnih dozvola) te šta je
poduzeto na uknjižbi i zaštt imovine?
Također tražim da se dostavi kompletna informacija o povlačenju zabilježbe spora od strane
uprave ZOI '84, šta su organi preduzeća poduzeli po tom pitanju, te šta je Ministarstvo privrede
poduzelo protv uprave koja je donijela odluku o povlačenju zabilježbe spora.
Molim Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se očituje po pitanju upisa Općine kao vlasnika u
gruntu shodno dokumentaciji na osnovu koje ZOI polaže pravo na staze, te da se aktvno uključi,
ukoliko do sada nije, u ovaj predmet, i u suradnji sa KJP ZOI '84 pribavi i Skupštni KS prezentuje
dokumentaciju na osnovu koje je Općina Trnovo upisana kao vlasnik staze.
Sve gore spomenute molim za kompletnu informaciju o svim poduzetm radnjama na zaštt
imovine KJP ZOI '84 na Bjelašnici i Igmanu.


Amra Hasagić

13.07.2021

13.07.2021

Danijela Kristić

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

Amra Junuzović-Kaljić

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

U komunikaciji sa ljudima iz struke, dobila sam informaciju da se u narednom
periodu na području Kantona Sarajevo očekuju ekstremno visoko
temperature, čak i najvisočije temperature, od kada postoji mjerenje
hidrometeoroloških parametara u Bosni i Hercegovini, te da će se one zadržati
u julu, augustu i septembru.

Slijedom toga, povećana je opasnost od opterećenja zdravstvenog sistema sa
pacijentima koji su dehidrirali ili doživjeli toplotni udar, stoga ovim putem
podnosim incijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da u što
kraćem roku, obezbijedi potrebne uslove kako bi se na vakcinalnom punktu
ispred dvorane Juan Antonio Samaranch, kao mjestu masovnog okupljanja,
postave nekomercijalni punktovi za osvježenje na kojima bi bila dostupna
pitka voda, ali i potreban hlad za stanovnike našeg Kantona, a sve u svrhu
snižavanja tjelesne temperature i sprječavanja dehidriranja.

Također, je potrebno da, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u saradnji
sa MUP Kantona Sarajevo, usvoji set mjera koje je potrebno da ispunjavaju
organizatori različitih dešavanja, te da pored obaveznog prisustva kolega iz
Hitne pomoći, policije i vatrogasaca, jedna od obligatornih stvari bude upravo i
obezbjeđenje nekomercijalne pitke vode, čija će se količina procijeniti na
osnovu parametara kojima se predviđa broj učesnika.

Potrebno je da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo putem različitih
kanala komunikacije, upozna i educira stanovništvo o mjerama zaštite od
visokih temperatura, te o načinu izbjegavanja neželjenih posljedica.


Elvis Vreto

13.07.2021

13.07.2021

Elmedin Konaković

13.07.2021

Amra Hasagić

13.07.2021

13.07.2021

Senad Hasanović

13.07.2021

Amel Mekić

23.06.2021

Sead Milavica

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se oformi stručno tijelo na
nivou Kantona Sarajevo koje bi vršilo verifikaciju lokacija privatnih, stambenih i
drugih objekata koje u svom sastavu sadrže azbest cementni materijal opasan po život
građana, sa ciljem stvaranja baze podataka radi daljih planiranja aktivnosti.


Hamed Aljović

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”


Segmedina Srna-Bajramović

13.07.2021

Vildana Bešlija

13.07.2021

Smiljana Viteškić

13.07.2021