Inicijativa radi zaštite naše kulturne baštine i hitnog obezbjeđenja osnovnih uslova za djelovanje JU Historijski arhiv Sarajevo koji se tiče adekvatnog prostora sa svim standardima za smještaj arhivske građe koja je povjerena Arhivu na čuvanje

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Inicijativa radi zaštite naše kulturne baštine i hitnog obezbjeđenja osnovnih uslova za djelovanje JU Historijski arhiv Sarajevo koji se tiče adekvatnog prostora sa svim standardima za smještaj arhivske građe koja je povjerena Arhivu na čuvanje

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-50075-9/23 od 12.01.2024. godine

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da