Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?

Faruk Selmanović
Pitanje

Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 24 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da