Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2022. godinu;