Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;