Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;