Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine: