Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – septembar 2022. godine;