Zastupnička pitanja

Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi migrantske krize


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Vlada odnosno Skupština KS uvede pripravnički staž u privrednim institucijama za sve one koji imaju višu i visoku stručnu spremu. U ovom prijedlogu je sadržana i naknada od 40% prosječne plate u Federaciji BiH”.


Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostavi kopiju finalnog izvještaja “Praćenje i tehnička podrška realizacije rada na analizama sastava i količina procjednih voda u okviru RCUO Smiljevići za period 01.07.2018.-30.06.2019.godine koji je dostavljen 11.11.2019. godine.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da MUP Kantona Sarajevo pojača nadzor po pitanju nepropisnog parkiranja vozila naročito na prilaznim putevima i mjestima koja bi naročito ometala pristup vatrogascima tokom njihovih intervencija”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”


Danijela Kristić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za subvencioniranje troškova javnog prevoza (Gras i Centrotrans) za djecu sa poteškoćama u razvoju.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se dvorište PRVE OSNOVNE ŠKOLE NA ILIDŽI uredi i izvrši sanacija potrebnih dijelova”.


Elvis Vreto

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?


Vibor Handžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".


Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u KS, od trenutka obavještenja do dolaska na mjesto na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć?


Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se Vlada Kantona Sarajevo (nadležne službe), aktivno uključe u rješavanje problema sa grijanjem u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema socijalne linije gradskog prijevoza kao pomoći migrantima u kampu Ušivak”


Vildana Bešlija

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.


Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjesec oktobar koji nije u skladu sa Zaključkom.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.


Igor Stojanović

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se Štabu civilne zaštite priključi direktorica Robnih rezervi i direktor Centra za socijalni rad.


Segmedina Srna-Bajramović

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li će JKP Toplane vršiti korekciju računa za 10.mjesec, uzimajući u obzir broj aktivnih dana grijanja?


Amra Hasagić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje video nadzora na rakrsnici ulica Omladinska, Porodice Hasagić i Braće Planja te nastavak puta prema Novoj Industrijskoj zoni. „Glavni projekat sistema video nadzora na području organa uprave u cilju povećanja sigurnosti građana“ je izrađen još u julu 2016 godine, međutim, istim nisu tretirane pomenute ulice.


Sabahudin Delalić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.


Damir Nikšić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da zastupnici SKS dobiju status službene osobe.


Damir Marjanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju realizacije ove inicijative i da li su započeti procesi u uspostavljanju ovoga fonda?


Senad Hasanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ?

• Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?


Haris Pleho

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me obavijesti da li operatori u skladu sa članom 34. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) organizuju provjeru emisije, te o tome obavještavaju Ministarstvo.

• Da li to čine i operatori pogona i postrojenja iz federalne nadležnosti za izdavanje okolinskih
dozvola po zahtjevu Ministarstva?

• Da li je uspostavljen registar pogona za sagorijevanje kotlovnica? Kako je moguće doći do
podataka iz registra?”