Zastupnička pitanja

Faruk Selmanović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?


Marijela Hašimbegović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dokument Strategija demografskog razvoja?


Jasmin Šaljić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se smanji cijena vode za potrebe domaćinstva između 20%-30% po procjeni Vlade KS i resornog ministarstva


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se dosttavi na uvid cjelokupna dokumentacija o dodjeli sredstava iz Programa održivog povratka svim zastupnicima u Skupštini KS


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita odluka iz jula mjeseca ove godine o dodjeli novoizgrađenog objekta izletište-Vidikovac na korištenje određenim IT-firmama


Danijela Kristić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da kmi se dostave svi godišnji planovi i izvještaji o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade za period od 2021. godine do danas, uključujući i mjesečne ili kvartalne za 2023. godinu za slijedeće adrese: 1. Radnka Abazovića...

Odgovor:

Ostatak odgovora se nalazi u Službi za skupštinske poslove


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS


Elza Gaković

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li se do kraja oktobra 2023. godine trebao realizirati projekat toplifikacije općine Vogošća? Da li su sredstva bila osigurana i u kom iznosu? Da li je urađena studija izvodivosti daljinskog grijanja osigurana od str EBRD, ako jeste ko je radio studiju


Vedrana Vujović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi projekat izrade Socijalne karte u Kantonu Sarajevo?


Marijela Hašimbegović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

iInicijativa da se izvrše provjere na kojim sjednicama Školskog odbora je razmatrana problematika narušenih međuljudskih odnosa, prijava o nezakonitom radu Uprave i nepoštovanj8u zakonskih propisa u Elektrotehničkoj Školi za energetiku?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje zašto KJKP ViK d.o.o. Odbija preuzeti obaveze vezane za vodovod Nahorevo od strane Općine Centar?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni


Mersiha Mehmedagić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo


Davor Čičić

22.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu


Arijana Memić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je disciplinskih prijava protiv policijskih službenika, u proteklih deset godina, rezultiralo zastarom? Koji su to razlozi zbog kojih je nastupila zastara?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje labaratorijskog vađenja krvi u Ambulanti Hrasnica 1, kao što je to nekad bilo


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite informacije o tome šta se tačno dešava kada sud donese odluku o zabrani prilaska?


Danijela Kristić

15.02.2024
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...


Adi Kalem

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?


Samir Avdić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža


Jelena Pekić

21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poveća sigurnost učenika i učenica OŠ Osman Nuri Hadžić prilikom prelaska ulice do škole