Zastupnička pitanja

Sead Milavica

05.03.2020

Neira Dizdarević

28.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

28.02.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim da svojim nadzorom provjerite da li je istinita informacija da kotlovnica na plin u naselju Tibra-Stup u vlasništvu firme „B-Tim" d.o.o. Kiseljak koju koriste kao najmoprimac „Euroterm" d.o.o. i dalje u funkciji uprkos zabrani daljnjeg korištenja od strane Inpekcije.

Isto se odnosi i na kotlovnicu na pelet u vlasništvu „B-Tim" d.o.o. ”


Vildana Bešlija

26.02.2020

26.02.2020

Danijela Kristić

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

Elmedin Konaković

05.03.2020

Damir Marjanović

04.03.2020

Senad Hasanović

05.03.2020

05.03.2020

Admela Hodžić

26.02.2020

Vibor Handžić

05.03.2020

Elvis Vreto

27.02.2020

Haris Pleho

04.03.2020

Segmedina Srna-Bajramović

26.02.2020

Igor Stojanović

05.03.2020