Zastupnička pitanja

Jelena Pekić

29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi pri JU Psihijatrijska bolnica Ks, uključujući poseban odjel za maloljetnike


Marijela Hašimbegović

16.04.2024
Puni tekst pitanja:

Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje apoteka


Vedrana Vujović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS da u drugoj polovini 2024. godine predvidi sredstva u iznosu od približno 5 500 000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih po pozivu iz 2023. god.u visini od 10 000 KM


Redžo Lemezan

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i postavljanje većeg broja DEFIBRILATORA u KS


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši revizija inspekcijskog nalaza vezano za okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je trenutno u otkaznom statusu


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.


11.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER


Danijela Kristić

29.01.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri" proglasi udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor


Admela Hodžić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS-premijeru da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023. godinu u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima na području KS


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda


Elvis Vreto

19.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju saobraćajnice, ulica Vlakovo u Blažuju


Elza Gaković

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i instalaciju tehnološki adekvatnog prečistača procjednih voda iz trupa deponije Smiljevići


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe


Arijana Memić

05.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine


Jelena Pekić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


Vedrana Vujović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Kako su rashodovani i gdje su deponovani stari tramvaji - tramvaji koji više ne voze na relaciji Ilidža-Baščaršija?


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije iz oblasti inkluzije supervizije koja treba sadržavati:....


Danijela Kristić

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostavraivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu omogući refundacija nabavke komunikatora za neverbalnu djecu


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi planiranja aktivnosti iz oblasti civilnog sektora za JU Centar za napredne tehnologije


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku


Jasmin Šaljić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni


Jelena Pekić

23.01.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?