Zastupnička pitanja

Jasmina Bišćević-Tokić

04.11.2021

04.11.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da me obavjestite da li je tačno da se ukida policijska uprava u Reljevo? Ako je tačno, koje naredio da se ukine i koji su razlozi za takve odluke? Tražim da mi se dostavi sva potrebna dokumentacija o odluci zatvaranja gore navedene Uprave.
Građani sa tog područja su zabrinuti zbog ukidanja jer je prije par godina ubijen policajac ispred pravoslavne crkve. Do sada je jedna patrola iz te policijske uprave obilazila to područje a sada ni to neće imati.
Molim Vas da me u što kraćem roku o tome obavjestite radi interesa građana sa tog područja.


Danijela Kristić

27.10.2021

27.10.2021

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na zgradi u ulici Kulovića 5, Općina Centar.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik nije izvršio hitnu ili nužnu opravku puknuća cijevi u haustoru, iako su majstori upravnika više puta dolazili na lice mjesta.

Etažni vlasnici izražavaju bojaznost budući su cijevi otvorene, a dolaze hladniji dani, te zbog toga može doći do njihovog smrzavanja i time do ugrožavanja imovine, zdravlja i života etažnih vlasnika.


Amra Hasagić

17.11.2021

27.10.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

Damir Marjanović

27.10.2021

27.10.2021

Bilsena Šahman

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za promociju automobila na električni pogon, građani bi trebali biti oslobođeni poreza pri kupovini takvih automobila . Građani koji imaju stare automobile a žele ih zamjeniti sa autima na električni pogon, da dobiju novčani podsticaj pri kupovini . Razmotriti I podsticaj za Taxi prevoz kako bi prešli na upotrebu ovakvih vozila .


27.10.2021

Segmedina Srna-Bajramović

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije da u saradnji sa resornim ministarstvom i nadležnom inspekcijom prikupi sve informacije kako bi se utvrdila zakonitost ishodjenja dokumentacije za skladište kerozina na Dobrinji, s aspekta potencijalnih koruptivnih aktivnosti.


Jasna Duraković

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu prema Vladi KS i Ministarstvu zdravstva KS da u roku od sedam dana odobri popunjavanje svih neupražnjenih radnih mjesta u domovima zdravlja u KS, za koja već postoje obezbijeđena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koja su u ovom trenutku neupražnjena zbog objektivnih okolnosti (odlazak u penziju, samovoljni odlazak i drugi razlozi).


Vibor Handžić

01.11.2021

Neira Dizdarević

27.10.2021

Hamed Aljović

27.10.2021

Samir Suljević

27.10.2021