Zastupnička pitanja

Mersiha Mehmedagić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine


Jelena Pekić

06.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje Fonda za investiranje u tehnološke startupe u 2024. godini


27.10.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada nacrta poslovnika Skupštine KS i kad možemo isti očekivati da se uputi u procedutru prema Skupštini KS?


Miomirka Melank

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu kategorizacije prema pravilniku Zavoda ili prema pravilniku o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o


Danijela Kristić

06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju pojedinačno po svakoj osnovnoj i srednjoj školi o broju prijava u 2023. godini prema smjernicama komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS..


06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je svaka odgojno-obrazovna ustanova u KS uspostavila tim za upravljanje kriznim događajima (TUKD)?


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i uvrštavanje na esencijalnu listu lijekova Darzalex, Kyprolis, Nilaro i imnovid za liječenje multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i dr.rijetkih krvnih bolest


Sanela Klarić

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?


07.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu izradu i usvajanje Plana promocije, efikasnije usluge i osiguranja svih kritičnih tački na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji KS

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, broj: 04(01)-04-45131-38/23 od 08.01.2024. godine


Smiljana Viteškić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice


Elza Gaković

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za produženje linije alternativnog prevoznika Centrotrans sa postojeće relacije Stup-Dobroševići na utvrđenu liniju javnog gradskog prevoza Stup-Gornji Ahatović


Vibor Handžić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje zvučne signalizacije u vozilima javnog prevoza u KS


Admela Hodžić

01.11.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave podaci o mladim ljudima koji su u protekle dvije školske godine tokom svog obrazovanja u srednjim školama KS počinili neka od sljedećih djela kao što su: krađa, konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje..?


Vildana Bešlija

21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši finansijska procjena osnivanja Studentskog Fonda slodarnosti za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Kantonu Sarajevo


Marijela Hašimbegović

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu


Adi Kalem

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izgradnju i rekonstrukciju dijela 0 (nulte) transverzale od ul.Zmaja od Bosne a do raskrsnice sa Vilsonovim šetalištem u dužini od 220 m

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 01-04-45131-12/23 A.J. od 08.01.2024. godine


Smiljana Viteškić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS


Arijana Memić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?


Elza Gaković

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu


Davor Čičić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava


Damir Marjanović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma


Marijela Hašimbegović

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je inspekcijskih prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazn


Sanela Klarić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Jelena Pekić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu