Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

27.04.2020

27.04.2020

Igor Stojanović

27.04.2020

Danijela Kristić

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Neira Dizdarević

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Arijana Memić

27.04.2020

27.04.2020

Samir Suljević

27.04.2020

27.04.2020

Segmedina Srna-Bajramović

27.04.2020

27.04.2020

Mahir Dević

27.04.2020

Amra Hasagić

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta da analizira stanje svih sportskih resursa u KS, količinu korisnika njihovih usluga u periodu junu-decembar 2019. godine te napravi plan stvaranja adekvatnih uslova za nesmetan nastavak trenažnog i takmičarskog procesa.


Damir Nikšić

17.04.2020

Damir Marjanović

27.04.2020

Vibor Handžić

27.04.2020