Zastupnička pitanja

Dževad Poturak

21.05.2020

Jasmina Bišćević-Tokić

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

Neira Dizdarević

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

Danijela Kristić

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

Samra Ćosović-Hajdarević

27.05.2020

Elvis Vreto

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:

“Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini a kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja?”


Admela Hodžić

21.05.2020

Sead Milavica

21.05.2020

Arijana Memić

27.05.2020

Vildana Bešlija

21.05.2020

Senad Hasanović

21.05.2020