Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za adaptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod Šatora za led koji koriostehokejaški timovi za treninge


Belma Kapo

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi riješavanje problema oko izmještanja Meatadontskog Centra sa područja MZ Crni Vrh Gorica iz neposredne blizine škole


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo


Sanela Klarić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo

Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za implementaciju Plana održive mobilnosti KS i Grada Sarajeva(SUMP) kroz implementaciju istog na odabranim pilot lokacijama uz pojačane aktivnosti promocije poboljšanja kvaliteta života u užoj urbanoj jezgri


Belma Kapo

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno obezbjede sredstva za nabavku 4 uređaja koja su neophodna Pedijatrijskoj klinici KCUSa


Redžo Lemezan

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za digitalizaciju plaćanja saobraćajnih kazni u Kantonu Sarajevo


Jasmin Šaljić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju podnosim u ime mjesnih zajednica Dolac i Adema Buce kao i građana ovog naselja da postavite zaštitnu ogradu ulicom Adema Buce od kapije firme Zrak prema Gradskoj deponiji Smiljevići


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se smanji cijena vode za potrebe domaćinstva između 20%-30% po procjeni Vlade KS i resornog ministarstva


Danijela Kristić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Akifa Seremeta br.3


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:.


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Budžetu 2024. godinu izdvoje sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu iz autističnog spektra i djecu koja imaju druge oblike poteškoća i imaju potrebu za ovim narukvicama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva KS, broj: 10-04-50075-23/23 od 05.01.2024. godine


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za požar koji je izbio na lokaciji Pijace Kvadrant za pomoć u sanaciji štet nastale na zgradama u ulici Radnka Abazovića, kao i na objektima KJP Tržnice-pijace Sarajevo


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D


Faruk Selmanović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaključeno ugovora o djelu u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine, ukupno kao i po ministarstvima pojedinačno?


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje


Marijela Hašimbegović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi kompletirana dokumentacija o prodaji nekretnina Komolac i Rožat u Dubrovniku, a tiče se imovine kojom raspolaže KJKP Park

Odgovor:

Odgovor Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05-01-04-50075-73/23 od 22.01.2024. godine
Prilog uz dopis ministarstva


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi zaštite naše kulturne baštine i hitnog obezbjeđenja osnovnih uslova za djelovanje JU Historijski arhiv Sarajevo koji se tiče adekvatnog prostora sa svim standardima za smještaj arhivske građe koja je povjerena Arhivu na čuvanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-50075-9/23 od 12.01.2024. godine


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života


Vedrana Vujović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu sanaciju stepeništa na Ciglanama u ulici Husrefa Redžića-Avde Hume


Mersiha Mehmedagić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je bilo slučajeva seroznog meningitisa u KS i koje korake poduzimaju ili planirate poduzeti u cilju preveniranja ove zarazne bolesti u vrtićima i osnovnim pkolama?


29.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za liniju Ilidža-Trnovo kako bi se hitno osiguralo tehnički ispravno vozilo koje može podnijeti radno opterećenje predmetne linije.


Admela Hodžić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj