Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koji su pravnii/ili stvarni razlozi iz kojih vještačenje u predmetu malodobne Nadin Smajlović nije moglo biti povjereno vještacima u BiH, već se isto moralo povjeriti organima Republike Srbije?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje su to odlike prioritetnog postupanja Kantonalnog tužilaštva KS, odnosno koje to privilegije uživa predmet koji je označen kao prioritetan (u odnosu na navode kako je tužil.predmet malodobne Nadin Smajlović smatralo prioritetnim)


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz kogeg razloga niste saslušali generalnu direktoricu kliničkog centra u Sarajevu, koja se također nalazi u krivičnoj prijavi koju je podnijela porodica Smajlović?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage)?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je tužitelja raspoređeno za rad u Odjelu za maloljetnike Kantonalnog tužilaštvas KS i smatrate li da je taj broj dovoljan za rad samog tužilaštva u odnosu na maloljetničku delikvenciju i rad na predmetima u kojima su oštećena lica upravo djeca?


Arijana Memić

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

- Adaptacija prostora(rekonstrukcija krova, svlačionica, sala za fizikalnu terapiju)

- Sala za vježbanje ( klima uređaji, tegovi za vježbanje)

- Sala za rehabilitaciju ( Ultrazvuk, Tens aparat, aparat za vakum tretman, Elektromagnet, Ekstenzomat, Shockwave aparat, Tecar aparat)

- Galvanska kada i kupke


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite odgovor na pitanje da li je činovanje Hasana Dupovca urađeno u skladu sa zakonom s obzirom na činjenicu da je i raniji zakon imao propisane kriterije za činovanje policijskih službenika?

Izuzetno cijenim brzinu odgovora na prethodno postavljeno pitanje, međutim, ostaje nejasno da li je ad hoc komisija u novembru 2022.g postupila u skladu sa zakonom, s obzirom na to da prema Zakonu o policijskim službenicima koji je važio 2012.g a po kojem je ad hoc komisija provodila proceduru, u članu 75. Kojim su propisani kriterij i uvjeti za unapređenje policijskih službenika, navedeno je da komisija za unapređenje vodi računa da policijski službenik ispunjava određene kriterije, između ostalog, da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili disciplinski postupak za tešku povredu službene dužnosti. (Član 75. Stav 2(c))


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Iz više tekstova na portalima,medijima, nisam mogla u potpunosti zaključiti kako je izvršilac ubistva Azre Spahić,vozač Armin Berberović došao u posjed vozila kojim je upravljao,jer nije imao položen vozački ispit.

Stoga tražim da se dostavi detaljna informacija o vlasništvu vozila,na koji način je vozilo koristio Berberović Armin, ima li odgovornosti i treće lice koje je po podacima iz medija redovno davalo vozilo na korištenje licu koje nema položen vozački ispit a vozač je u kontinuitetu činio prekršaje,kao i provjere kod uže porodice, da li su isti bili upoznati da Berberović Armin nije imao položen vozački ispit i da li je bilo zvaničnih prijava iz lokalne zajednice/susjedstva,taxi štanda/da imenovani upravlja vozilom bez položenoga vozačkog ispita?


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Potrebno je da Uprava policije MUP-a KS dostavi detaljnu informaciju koja će sadržavati sve raspoložive podatke o ranije preduzetim zakonskim mjerama u saobraćaju protiv lica Berberović Armina,sve evidentirane kontrole od momenta kada je isti došao u posjed vozila/kupovina registrirana kod notara/uz činjenicu da je vozilo na trećem licu/vanbračna supruga ili roditelj/.
O svim detaljima potrebno je upoznati javnost s ciljem da se ovakvi slučajevi vise nikad ne ponove i da se utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji nije pravovremeno reagirao,prijavio i zaustavio činjenje nezakonitih radnji.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS, broj: 01-9-02-2-3315/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici na mail adresu dana 10.07.2023. godine i isti zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka ne može biti objevljen na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo


Arijana Memić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu uslova za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u dijelu koji se odnosi na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informacije o tome da li postoje prijave korupcije protiv nosilaca pravosudnih funkcija i pripadnika MUP-a KS?
Ukoliko postoje, molim da mi dostavite informacije koliko je takvih prijava zaprimljeno i u kojoj su fazi?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na tragu mojih ranijih pitanja upućenih Upravi policije MUP-a KS a koja su se odnosila na nezakonito činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g, tražim da mi dostavite informacije o potvrđivanju čina policijskom službeniku Dupovac Hasanu.

Po kojem osnovu je potvrđen čin imenovanom, s obzirom na to da je riječ o policijskom službeniku koji je suspendovan zbog krivičnog postupka koji je još uvijek u toku?

Da li je Dupovac Hasan u momentu potvrđivanja čina bio u status policijskog službenika ako uzmemo u obzir odredbe Zakona o policijskim službenicima KS koje se odnose na suspenziju?

Zašto Uprava policije MUP-a KS nije donijela određeni akt kojim odlaže potvrđivanje čina dok se ne okonča krivični postupak suspendovanog policijskog službenika Dupovac Hasana?


Arijana Memić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za finansiranje popravke podova i krova bolnice, nastavka rekonstrukcije liftova i obezbjeđenje kadra za projekat razduživanja lijek-pacijent u Javnoj ustanovi Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš


Arijana Memić

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje i realizaciju projekta obnove fasadnog platna Pravosudne palate u Sarajevu ( Univerziteta u Sarajevu)


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za rješavanje problema linije gradskog prijevoza na relaciji Kotorac-Dobrinja, kao i Kasindolska ulica-Dobrinja i povratno.


11.12.2023

Arijana Memić

11.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kupovinu kombi vozila za potrebe KJU "Porodično savjetovalište"


11.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa u cilju zamjene dotrajale i nabavku nove neophodne opreme za potrebe vešeraja KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"