Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU BKC, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

Igor Stojanović,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“U ime Foruma mladih SDP Sarajevo podnosim inicijativu prema Vladi KS i Ustanovama kulture u KS, da se uvede jednak popust na karte za sve studente, bez obzira sa kojeg univerziteta dolaze, a ne kao što trenutno postoji povlaštena cijena samo za studente određenih fakulteta ili univerziteta.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu kojeg propisa je Premijer Kantona Sarajevo donio Rješenje 01.07.2021. godine, kojim se Belmi Barlov v.d. Direktoru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uvećava plaća u procentu od 20%. Da li je Premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje obzirom da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva KS da davanjem saglasnosti omogući automatsko popunjavanje radnih mjesta koja ostaju upražnjena odlaskom u penziju zaposlenika JU Dom zdravlja KS, i to za sistematizovana radna mjesta za koja već postoje odobrena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te donošenju uredbe koja će obavezati javne ustanove iz oblasti zdravsta da nadležne službe u zdravstvenom sistemu pravovremeno izvještavaju o odlasku medicinskog kadra u penziju, a sve u cilju rješavanja problema nedostatka kadra.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u što kraćem roku pripremi izmjenu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u kome će predvidjeti zakonsku normu o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji su izgrađeni na gradskom građevnskom zemljištu u Kantonu Sarajevo, a koji zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu mogli dobiti građevinske dozvole u redovnoj proceduri."

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Još 2019. godine, Skupština kantona Sarajevo i Vlada KS su vrlo pompezno najavile projekte zapošljavanja nezaposlene djece poginulih branitelja/šehidske djece. U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje napravljena je analiza, baza podataka sa starosnom i kvalifikacionom strukturom, te smo dobili podatak da se radi oko 600 djece, ove populacije. Imajući u vidu razne informacije postavljam sljedeća

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Koliko je nezaposlene djece poginulih branitelja prošlo ovaj Projekat?
2. Koliko je djece zaposleno na neodređeno vrijeme od pokretanja Projekta, od 2019. godine?
3. Koji je način objavljivanja konkursa, po ovom Projektu?
4. Zašto se ne poštuje školska sprema, niti kvalifikaciona struktura ove djece, već imamo primjere da su visokoobrazovani radili kao NK radnici?
5. Zašto se ovaj rad ne tretira i kao pripravnički staž?
6. Zašto se naknada za ovaj rad razlikuje od poslodavca do poslodavca, kada znamo da je planiran iznos 800 KM, a ima primjera da je ponegdje isplaćeno i oko 470 KM?
7. Šta se, za dvije godine, postiglo ovim Projektom?

Ne želim da morališem, ali smatram da su djeca poginulih boraca već dovoljno propatila u životu, dostojanstveno su prošli put školovanja, obrazovali se, postali akademski građani i sramota je da se neadekvatno odnosimo prema njima.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima razmotrite i predložite odluku koja se odnosi na mogućnost ustupanja parking prostora ispred Zemaljskog muzeja BIH istoimenoj instituciji kulture, u cilju potencijalnog ostvarivanja dodatnog izvora prihoda komercijalnom eksploatacijom istog."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), upućujem sljedeću zastupničku inicijativu kojom se obavezuje
Ministarstvo zdravstva:
 da radi veće pouzdanosti u rad zdravstvenih ustanova, prikuplja podatke od institucija nadležnih za
verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih svih zdravstvenih ustanova i
apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u
skladu sa obavezama koje proizilaze iz važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za
koju su registrovane, koji će se ažurirati na mjesečnom nivou kao redovna aktivnost.
 da na stranici Ministarstva zdravstva KS u cilju transparentnosti bude postavljen i stalno dostupan
javnosti link sa Registrom verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton
Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u skladu sa obavezama koje proizilaze iz
važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za koju su registrovane, koji se ažurira na
mjesečnom nivou.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona