Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Ana Babić,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Traži se od Vlade KS i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale OŠ "Džemaludin Čaušević".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

U nadi da ukažu na vrlo ozbiljan problem nev funkcionalne fiskulturne sale, Vijeće roditelja i učenika zajedno sa direktoricom O.Š. Džemaludin Čaušević su me pozvali da ih posjetim i da pronađemo sistemsko rješenje za njihov problem. Ovoj djeci je potrebno omogućiti adekvatne uvjete za realizaciju nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i normalan psihofizički razvoj. Škola je stara 54. godine ali nakon rata nije renovirana, kao što je slučaj sa ostalim školama i izgleda kao da je iz kamenog doba. Krov je od azbestnih ploča i prokišnjava, zidovi popucali, stolarija dotrajala.

I pored ovako teških uvjeta ova djeca - učenici postižu nevjerojatne sportske rezultate, a jedina im je želja da san o fiskulturnoj sali postane java.

Zato Vas molim, uvaženi ministri i zastupnici da se odmah izjasnimo po ovoj inicijativi, te je uputimo prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu.

lAona glasi:

/Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo^ da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale O.Š. Džemaludin Čaušević.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Došlo se do poražavajućih podataka da više malodobnika već od 12. godina, skoro svakodnevno konzumira nargilu, a pri tome nisu informirani o brojnim štetnim posljedicama konzumiranja iste.

Obrazloženje: Zbog konzumiranja nargile javljaju se česte glavobolje, manjak koncentracije, velika bezvoljnost, a to se odražava na njihove rezultate u školi, a i na fakultetu. Mladi postaju napeti, što ne rijetko prelazi u agresivnost, a zabilježene su i ozbiljne depresije.

Zato molim odgovorne institucije vlasti da ovaj problem smatraju visoko ozbiljnim, te da se poduzmu mjere kako bi se javnost o ovome educirala. A plašim se da će ovaj problem izmaći kontroli, ako ne bismo preventivno djelovali.

Zato treba pojačati inspekcijski nadzor nad nargilama, a od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo tražim potporu u iznalaženju rješenja za navedeni problem.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

Bibija Kerla,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta je učinjeno po pitanju zbrinjavanja socijalno ugroženih građana koji nemaju osnovne uslove života....

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Ovih dana me zvalo mnogo građana i tražilo od mene da od resornog ministarstva tražim odgovor na pitanje zašto je voda sa izvorišta Bačići toliko hlorisana. Je li to znak da je voda toliko zagađena da se moraju stavljati ogromne količine hlora. Znamo da je mala količina hlora bezopasna ali veće količine tih supstanci takođe su štetne pa tražim odgovor na ovo pitanje?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kada se očekuje dovršetak zgrade na Šipu za smještaj interno raseljenih lica sa područja Općine Centar?
Zašto zgrada čija je gradnja u ove svrhe započeta 2011. godine, još nije završena?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu za izmjenu člana 17. Tačka 4; Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Kantona Sarajevo (Službene novine KS 23/05, 26/06 i 41/08) Poreska oslobađanja iz člana 17. Tačka 4 navedenog Zakona, između ostalog propisuju da je za boračku populaciju uslov za oslobađanje plaćanja ovog poreza kada prvi i jedini put rješavaju stambeno pitanje neprekidan boravak u oružanim snagama 24 mjeseca za vrijeme agresije to jest period od 1992 sa 31.12.1995."

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Eldar Čomor,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Dostaviti ugovor o ustupanju bankarskih poslova broj 08-05-14-1157/99 koji je 23.09.1999.godine zaključen između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo , Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Intesa sanpaolo banke d.d. BiH (ranije UPI banka).

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto je za poslanike/zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo tajna ko koristi stanove Zavoda i na osnovu kog pravnog akta sa imenima i prezimenima?
Koji član Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se odnosi na podatke koje sam tražio u poslaničkom/zastupničkom pitanju upućenom prema Zavodu za izgradnju?

Proslijeđeno:
Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice preduzme sve zakonske mogućnosti, kako bi pomogli četveročlanoj maloljetnoj porodici Dedović iz ilidžanskog naselja Osjek, koji žive u izuzetno teškim uslovima, bez majke i oca i da o poduzetim aktivnostima obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori da li su istiniti navodi objavljeni na nekim web-portalima pod naslovom "Tatini sinovi pod zaštitom policije i tužilaštva KS autima gaze građane Sarajeva" i ako nisu, da učini dodatni napor kako bi se građani Kantona Sarajeva van svake sumnje uvjerili u to

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kemal Ademović,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Po kojoj cijeni i koje kvalitete je nabavljen mazut za potrebe Toplana u 2015.godini?
Da li su nastupile i ako jesu koje štetne posljedice korištenjem tog mazuta u sezoni grijanja 2015/15?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovo je peti mjesec u nizu kako se bavim problematikom Studentskog centra te pitanjem potencijalnog kriminala u toj ustanovi.

Drago mi je da su se nakon pet mjeseci neke stvari pokrenule te da se tužilaštvo uključilo u kompletnu priču i da su prvi pomaci već napravljeni no ono što zabrinjava jeste izostanak bilo kakve reakcije od strane Vlade KS.

Vlada KS je prije tri mjeseca imenovala vd upravni i nadzorni odbor u ovoj ustanovi, i taj upravni i nadzorni odbor za ova tri mjeseca nije učinio apsolutno ništa a mandat im je istekao. Niti je imenovan novi direktor, niti nam je dostavljen finansijski izvještaj a podsjećamo da još uvijek nismo dobili ni finansijski izvještaj za 2014. godinu. Sve ovo nam govori da očito postoje centri moći koji žele ostanak ovakvog direktora. U međuvremenu se uposlenici Studentskog centra primoravaju da potpisuju podršku direktoru pod prijetnjom otkaza, svakodnevno trpe mobing, poziva ih se na informativne razgovore a studente koji su se usudili usprotiviti direktoru odstranju iz domova. Ovim putem podnosim incijativu da se na iduću sjednicu Skupštine KS uvrsti usvajanje finansijskih izvještaja i apelujem na Vladu da odmah na idućoj sjednici Vlade imenuje novi vd upravni i nadzorni odbor i pokrene smjenu direktora Kadrića. Molim vas da ne budete samo nijemi posmatrač. Direktor je već 16 godina na toj poziciji i svih 16 godina je u minusu a ukupan dug koji je napravio iznosi između 6 i 7 miliona KM. Ako samo ovo nije dovoljan razlog za smjenu, ja ne znam stvarno šta jeste.

Dok domovi propadaju, direktor gradi teniske terene u iznosu od skoro 200.000 KM a da za njih nema građevinsku i urbanističku saglanost te nema dozvolu Vlade KS koju ju je morao pribaviti. Ovdje se radi o tipičnom primjeru nedomaćinskog upravljanja jednom ustanovom. Vrše se gotovinske isplate sa blagajne Studentskog servisa, što se lako može provjeriti a što je također zabranjeno raditi i ovdje se radi o iznosima od više stotina hiljada KM godišnje. Zamolio bih za pismeni odgovor na tražena pitanja i inicijativu ali bih isto tako zamolio premijera da nas izvjesti usmeno šta Vlada namjerava uraditi po ovom pitanju. I S obzirom da nam nije dostavljeno prošli put, ponovo tražim da nam se dostavi spisak imena i prezimena svih studenata koji su radili i rade u Studentskom centru a koji su prijavljeni preko Studentskog servisa. Također molim da nam se dostavi i osnivački akt servisa te ovaj put molim Vladu KS da oni to učine te proslijede nama.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za boračka pitanja da mi odgovori koje aktivnosti je poduzelo, ili planira poduzeti, kako bi se sistemski riješio problem zapošljavanja djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnih vojnih zarobljenika i demobilisanih boraca? Koji su efekti dosadašnjih aktivnosti, te koliko ima nezaposlene djece gore navedenih kategorija po općinama u Kantonu Sarajevo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve KS da mi dostavi informaciju, koliko ima nelegalno postavljenih bilborda na području Općine Ilidža ili da dostave, koliko ima izdatih odobrenja za postavljanje bilborda u putnom pojasu na području Općine Ilidža

Odgovor:

S obzirom na to da se situacija sa postavljanjem bespravnih reklamnih panoa na području svih općina pa i na području Općine Ilidža mijenja iz dana u dan, najtačniju informacija o broju bespravno postavljenih reklamnih panoa i tačan podatak o pokrenutim postupcima za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa može dati urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža u skladu sa odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona sarajevo" br.24/15).

Na području Općine Ilidža...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Muhamed Kozadra,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kao što je poznato da u KS postoje industrijske zone (stare i novoformirane) i da su za iste neophodna velika sredstva koja lokalne zajednice same nisu u stanju obezbijediti.

U cilju poticanja novog upošljavanja prevashodno u proizvodnji predlažem da se izdvoje dodatna sredstva u rebalansu u 2016. god i u budućnosti

Poticaji bi se odnosili na sljedeće:

- Prilikom izgradnje proizvodnih objekata i novog upošljavanja da investitori budu oslobođeni plaćanja rente i uređenja građanskog zemljišta

Da općine donesu svoje propise u kojima će biti definisani svi elementi za ostvarivanje ovog prava:

o Namjenu gradnje o Mjesto gradnje o Vrijeme potrebno za izgradnju o Broj novouposlenih

o Ograničenja u mogućoj prodaji izgrađenog objekta i promjeni namjene o Garancije za poštivanje korištenja ovog prava, itd.

Navedena sredstva bi trebalo prevashodno usmjeriti na vangradske opštine koje imaju manje budžete, ali se na njihovom području i planski lociraju proizvodni pogoni što je logično da centralni dijelovi Grada i Kantona budu rasterećeni ovih sadržaja.

Ovakvu poticajnu mjeru imamo u pojedinim lokalnim zajednicama (Goražde, Tešanj,..) koje daju izvanredne rezultate.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Istraživanja pokazuju da se skoro 90% informacija iz okruženja prima vizuelno. Gubitak ove mogućnosti može se bar djelimično nadoknaditi raznim tiflotehničkim pomagalima i naučenim vještinama, ali nažalost slijepe osobe u Kantonu Sarajevo su uskraćene za ovu podršku. Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (Sl. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), slijepe osobe mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.
Prema zvaničnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu za slijepe osobe je, po ovom osnovu, iz Zavoda isplaćeno svega oko 1 hiljadu KM. Ovo nije u skladu ni sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a ne može se porediti ni sa zemljama u okruženju, pa čak ni sa Republikom Srpskom, gdje je ovo pitanje mnogo povoljnije riješeno.

Stoga, moje pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva jeste da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kada će se konačno pristupiti rješavanju problema stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom, posebno za djecu sa posebnim potrebama?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Kada dijete zaboli zub, to u većini slučajeva predstavlja stres kako za djecu, tako i za roditelje. Problemi roditelja zdrave djece - kako će dijete reagovati na stomatologa? kojem stomatologu otići? - su minorni u odnosu na one koje imaju roditelji djece s posebnim potrebama. Naime, stomatološki zahvati kod djece s posebnim potrebama rade se pod općom anestezijom. Popravak zuba pod općom anestezijom u BiH trenutno se radi samo u mostarskom Caritasovom centru Sveta obitelj, gdje obučen tim stomatologa i anesteziologa obavlja zahvate ove vrste. Kako je ovo za sada jedina ustanova tog tipa u Bosni i Hercegovini, liste čekanja su, naravno, sve duže i duže. Takođe, Trebinje i Banja Luka su u prošloj godini pokrenuli rješavanje ovog problema, i to nevladine organizacije u saradnji sa predstavnicima zdravstvenih ustanova. Klinički centar u Sarajevu u saradnji sa Stomatološkom klinikom, prema mojim saznanjima, ima potrebnu opremu, ali se iz nekog razloga ne vrše ove usluge.
Dakle, roditelji čija su djeca zdrava imaju zagarantovanu zdravstvenu uslugu, a roditelji djece s posebnim potrebama zaštitu koja im je zakonom zagarantovana - ne mogu iskoristiti. Ovoj djeci je to pravo oduzeto, a društvo je i dalje nijemo i gluho. Smatram da je krajnje vrijeme da se ovaj problem počne rješavati i molim odgovor da li nadležni rade na rješavanju istog i koje su eventualne aktivnosti koje će se poduzeti u, nadam se, skorijem periodu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.03.2016 godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na podršku slijepim i teže slabovidnim osobama, koje glasi:

„ Da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unaprijeđenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta“.

Odgovor:

O D G O V O R

Podrška i pomoć slijepim i teže slabovidnim osobama iz nadležnosti zdravstva ogleda se u dodjeli i korištenju medicinskih sredstava. Ministarstvo zdravstva je od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zatražilo mišljenje po ovom pitanju obzirom da je u nadležnosti Zavoda provedba propisa kojim se uređuju obim, uvjeti i način ostvarivanja tih prava na korištenje medicinskih sredstava, a koje vam u prilogu akta dostavljamo.
Naime Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, endoproteza,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Predrag Kojović,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlažem da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se omogućilo obavljanje terapijske izmjene plazme pri Zavodu korištenjem jeftinijeg metoda u odnosu na onaj koji se primjenjuje pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju? Molim da mi se dostavi odluka i spisak kome su dodijeljeni stanovi pod povoljnijim uslovima. Molim odgovor u pisanoj formi.”

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je prema Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/12-Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15) preuzelo državne službenike i namještenike, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike ističe slijedeće:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o uslovina i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Sabina Ćudić,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za pokretanje programa subvencioniranog taxi prevoza za lica – korisnike kolica, te slijepa i slabovidna lica, sa fokusom na dijelove grada koji nisu povezani adekvatnim javnim prevozom u smislu povezanosti, učestalosti linija, odnosno nisu opremljeni u svrhu primanja putnika koji su korisnici kolica

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu Uredbe o subvencioniranju troškova prijevozau javnom gradskim saobraćaju na području Kantona Sarajevo kojom će se omogućiti da slijepa i slabovidna lica mogu ostvariti pravo neovisno o članstvu pri Udruženju slijepih i slabovidnih lica Kantona Sarajevo, a na osnovu dokaza o stepenu invaliditeta

Proslijeđeno:
Vlada Kantona