Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu i usvajanje uredbe kojom bi se omogućio ponovno sticanje statusa redovnog studenta apsolventima - demobilisanim borcima, koji su status redovnog studenta izgubili od momenta stupanja na snagu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju (septembar 2017.) do danas.

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, da se vanredni studij studenata sa invaliditetom izjednači sa redovnim, kako bi studenti sa invaliditetom ostvarili prava da budu stipendirani, kao i nagrađivani, a sve zbog toga što vanredni način studiranja biraju kao olakšavajuću okolnost zbog svog otežanog kretanja.

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Puni tekst pitanja:

• Da li su i u u kojem iznosu pojedini dekani, prodekani fakulteta UNSA isplatili sebi dodatna primanja, te na osnovu kojih ugovora su ta primanja ostvarili, i da li su u realizaciji aktivnosti koja su dovela do naplate tih primanja koristili resurse UNSA, te da li su te aktivnosti realizirali u zvanično radno vrijeme?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo kulture i sporta

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da unutar akademskog kalendara za 2021/2022. akademsku godinu izvrši neophodne izmjene broja slobodnih dana (minimalno dva uzastopna ukoliko se radi o radnim danima) za velike vjerske praznike kako bi se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo omogućio adekvatna konzumacija prava na praktikovanje vlastite konfesije. Također tražim od Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo da hitno pristupi izmjeni neophodnih zakonskih propisa kako bi omogućilo trajno poštivanje ovih prava i otklonilo dosadašnje nedostatke.