Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje:

“Da li ce se prilikom angazmana asistenata u nastavi i mobilnih timova iznaći sredstva za zapošljavanje socijalnih radnika u osnovnim školama KS u ovoj školskoj godini u skladu sa iskazanim potrebama škola, a o čemu je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS već upoznato.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, - drugi novi prečišćeni tekst broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministrici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS gosp. Naidi Hota-Muminović koliko je održano edukacija uposlenika Vašeg ministarstva, gdje su održane edukacije, koliko je koštala pojedinčno svaka održana edukacija i ko je finansirao edukacije koje se održavaju van obrazovnih ustanova KS odnosno u hotelima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi
odgovori koje mjere će poduzeti za prioritetno vakcinisanje nastavnika u osnovnim i srednjim
školama KS s obzirom da su sindikati najavili bojkot nastave u septembru ako se ne izvrši
prioritetna vakcinacija nastavnika?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Puni tekst pitanja:

Vladi Kantona Sarajevo upućujem pitanja: Da li uprava škole ima pravo ukinuti izborni predmet koji je izabrala apsolutna većina roditelja i nametnuti drugi predmet?
• Zašto škola po direktivi Ministarstva obrazovanja br. 11/03-38-17019-1/19 u kojoj se između ostalog škola podsjeća na zakonsku obavezu provođenja ankete, na web stranici ne postoji link koji bi roditelje odveo do sva tri izborna predmeta kako bi se učenici i roditelji pobliže informisali o izbornim predmetima te na osnovu toga donijeli svoju odluku, kako je navedeno u direktivi?
Obzirom da je škola prema direktivi Ministrastva obrazovanja iz 2019.godine dužna čuvati originalne anketne upitnike sa svim potrebnim informacijama, molim informaciju da li škola čuva originale anketnih upitnika koje su roditelji ispunjavali tokom zadnje tri godine u skladu sa pomenutom direktivom, koja je upućena 12.06.2019.godine na ruke svim direktorima škola.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Općina Hadžići, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Ministarstvu predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja i Ministarstvu zdravstva upućujem inicijativu za angažovanje
asistenata medicinskog smjera (medicinske sestre i tehničari) u vrtićima u nadležnosti
JU Djeca Sarajeva i osnovnim školama, kako bi djeca sa dijagnosticiranim dijabetesom
imala brzu i adekvatnu asistenciju prilikom uzimanja inzulinske terapije.
Ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja asistenata, iniciram organizaciju programa
obuke za vaspitače/ice o načinu davanja inzulina i tretmana djece oboljele od dijabetesa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori