Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednoškolsko obrazovanje i odgoj KS da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju, s obzirom da se bliži navedeni datum?
2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Puni tekst pitanja:

Da se zimski raspust produži za još 6 (slovima:šest) radnih dana, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 09.02.2023. godine”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se djeci koja borave u hraniteljskim porodicama omogući boravak/upis u predškolskim ustanovama-vrtićima prema mjestu stanovanja hranitelja

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabave pročiščivaći zraka za vrtiće i učionice u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo da
 Izvrši analizu potreba za zapošljavanjem radnika u JU Djeca Sarajeva u skladu sa povećanjem
kapaciteta vrtića;
 Da na osnovu izvršenih analiza obezbijedi potrebna sredstva JU Djeca Sarajeva za zaposlenje
neophodnih radnika;
 Da obezbijede bolje uslove rada za radnike JU Djeca Sarajeva kao i djecu;
 Da JU Djeca Sarajeva raspiše javni oglas za zaposlenje neophodnih radnika na neodređeno
vrijeme.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ocjenjivanje učenika u okviru podrućja koji su planirani Kurikukumom?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Koncepcijom devetogodišnjeg obrazovanja, zahtjevima i temeljnim principima reforme obrazovanja.

Utvrditi transparentnost kurikularne reforme uključivo sa procesom donošenja reforme kao i transparentnost samih rezultata.

Da li su Nastavni planovi i programi potpisani i imaju li sadržaji NPP jasno definisane kriterije i koji su kriteriji za koleraciju predmeta ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi da li su obezbjeđeni besplatni Priručnici za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti kurikularne reforme. Jesu li zabilježeni primjeri prodaje Priručnika kurikularne reforme finansiranog od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde aktivnosti koje planirate poduzeti u smislu poboljšanja statusa nastavnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja pitanja ostvarivanja prava djeteta na zdravstveni Ijekarski pregled radi izdavanja Ijekarskog uvjerenja neophodnog za upis u vrtić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH, Ministarstvo unutrašnjih poslova

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

“U ulici Podgaj u blizini Udruženje slijepih Kantona Sarajevo nalaze se taktilne vodilice za
slijepe koje su ujedno u strogoj zoni zabrane parkiranja i zaustavljanja, te jasno ofarbane
žutom bojom kako bi bile jasno uočljive.
Posljednji slučaj nepropisnog parkiranjana na pomenutom mjestu od strane diplomatskog auta
registarskih oznaka 15-A-127 treba biti posljednje upozorenje da se poduzmu određeni koraci
kako bi se spriječilo dovođenje u opasnost života slijepih lica, te otežavanje njihovog kretanja.
Molim MUP KS da u navedenoj ulici češće vrši kontrolu nepropisnog parkiranja.
Molim Ministarstvo vanjskih poslova BIH da u skladu sa diplomatskom praksom poduzme
sve potrebne korake, te na neki način upozori diplomatsko, konzularno predstavništvo ili
drugu diplomatsku misiju kojoj pripada auto sa gore navedenim oznakama o navedenom
slučaju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Javna ustanova “Djeca Sarajeva”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.06.2024

Puni tekst pitanja:

Zašto se na Pedagoškom fakultetu ne vrši aktualna ekvivalencija doploma prema Okvirnom Zakonu o ekvivalenciji BiH.