Odgovori na zastupnička pitanja

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vibor Handžić

Jasmina Bišćević-Tokić

Haris Zahiragić

Zvonko Marić

Damir Marjanović

Damir Nikšić

Admela Hodžić

Bilsena Šahman

Samir Suljević

Segmedina Srna-Bajramović

Neira Dizdarević

Vildana Bešlija

Jasna Duraković

Danijela Kristić

Mahir Dević

Senad Hasanović

Amra Junuzović-Kaljić

Aljoša Čampara

Sead Milavica

Mirza Čelik

Elvis Vreto

Elmedin Konaković