Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
19
Protiv: 
7
Suzdržan: 
4