Odgovori na zastupnička pitanja

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Belma Kapo

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Irfan Čengić

Vildana Bešlija

Danijela Kristić

Jelena Pekić

Samir Avdić

Davor Čičić

Sanela Klarić

Smiljana Viteškić

Marijela Hašimbegović

Mersiha Mehmedagić

Admela Hodžić