Izvještaj o radu Policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period oktobar-decembar 2022. godine