Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisustvu bio je i ministar za boračka ppitanja Muharem Fišo, kojem se također obratio demobilisani borac RVI Memso Agović. Inspektorica Čaušević je u svom odgovoru i sama kazala da nadležnosti njene službe nisu da izlazi na teren pa mi nije jasno kako je mogla da iznese ovu vrstu insinulacije jer naprosto nevjerujem da se iz njenog ureda vidi selo Svrake kod Vogošće...........


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Strepnja i strah njihovih roditelja su svakodnevni i naprosto ne mogu se ničim nadoknaditi. Ova svojevrsna diskriminacija prema stanovnicima padinskih dijelova grada je zaista neprimjerena za jedno Javno Komunalno preduzeće Gras. Napominjem da svi oni redovito plaćaju mjesečne karte, ali da ne dobijaju odgovarajuće usluge, pa su i na taj način oštećeni i diskriminirani u odnosu na druge građane Sarajeva."

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija...


Puni tekst pitanja:

"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža na kojoj sa žaljenjem konstatujem da nisu prisustvovali predstavnici Vlade ni Skupštine koji su uredno na vrijeme pozvani. Tamo je raspravljano o teškim posljedicama koje će izvazvati procesi koji se dešavaju u vodozaštitnoj zoni koja je podjeljena u 4 pojasa. Bespravna izgradnja je već odavno premašila brojku od preko 10.000 objekata i isto toliko septičkih jama koje ozbiljno ugrožavaju sva izvorišta ili su ih već ugrozili i prosto je nevjerovatno da voda sa tih izvorišta može biti ispravna za piće. Na žalost taj proces se nekontrolisano i dalje nastavlja, čak i stručnjaci sumnjaju u ispravnost vode kojom se snadbjava grad Sarajevo, jer povećanom dozom hlora bakteriološka ispravnost se može postići zato što hlor ubija žive organizme pa tako i bakterije, ali istovremeno je štetan za ljudski organizam. Međutim velika je enigma broj prisutnih teških metala u vodi koji itekako ugrožavaju ljudsko zdravlje. Mene također Iilidža podsjeća na jedan svojevrsni čardak ni na nebu ni na zemlji, utoliko prije što ljudi ne mogu legalizirati svoje bespravno izgrađene objekte iz razloga što su taoci političkih i svakih drugih igara jer im se u vrijeme predizbornih kampanja govori kako svako drugi ko dođe na vlast srušit će njihove bespravno izgrađene objekte, i da je jedina brana za to biranje istih političkih opcija i strukutra koje to tobože štite njihovu bespravnu izgradnju. Dakle građani su taoci politike i mislim da ima, i postoji način da im se napokon počnu legalizirati objekti a time bi se punio i općinski budžet po osnovu naplate za građevinske i urbanističke saglasnosti, što bi dalo dodatni razvojni zamajac ove perspektivne općine, ali istovremeno i pravljenje sistema u smislu planske izgradnje i stvaranja kanalizaciong sistema u kojem bi bili uključeni svi stanovnici tako da bi došlo do eliminacije septičkih jama koje dugorčno ugrožavaju vodu za piće. Stoga, a i zbog mnogih drugih stvari predlažem da skupština održi tematsku sjednicu na kojoj bi bili doneseni zaključci koji bi pomogli rješavajnju nagomilanih problema u ovoj općini i da se formira mehanizam nadozora provođenja tih mjera koje bi bile usvojene na skupštinskom zasjedanju."

Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.


Zvonko Marić


Puni tekst pitanja:

"Najljubaznije Vas molim da mi dostavite spisak odobrenih poticaja za poljoprivredu i to za 2014.godinu i 2015.godinu iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za područija općina Hadžići i Novi Grad. Moje pitanje se odnosi na pravna i fizička lica, uz odgovor molim da se i naznače i iznosi poticaja za svaki subjekat ponaosob, kao i količinu grla koje su oni posjedovali ili sada posjeduju ? Ovo pitanje ne postavljam slučajno iz razloga što raspolažem sa kompromitirajućim podacima vezanim za ove aktivnosti ministarstva privrede KS."Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo u Banja Luci u toku šest mjeseci ukradeno je 88 automobila. Zbunjujući su statistički podaci koji se u javnosti redovito plasiraju prije svega mislim na one iz Federalnog MUP-a u kojem se kaže da je u prvih šest mjeseci u Federaciji BIH ukradeno ukupno 46 automobila.
Zbog toga postavljam pitanje koji su zapravo podaci uzimani u obzir, s obzirom da je u Sarajevu u prvih šest mjesci ukradeno 460 automobila. Zbog ove zabrinjavajuće situacije molim operativni dio policije da mi dostavi mjere koje će poduzeti da zaštite kako građane tako i turiste koji posjećuju ovaj grad, a kojima se jednako tako kradu automobili. Mislim da to šteti i ugledu grada Sarajeva prije svega njegovoj reputaciji i imidžu, ali i šalje ružnu poruku o radu policije na suzbijanju ove pošasti. Ne treba gubiti iz vida ni činjenicu da mnogi koji žele posjetiti Sarajevo spavaju u hotelima na Palama jer su im tamo sigurniji automobili, a taksijem preko dana dolaze u Sarajevo u turističku posjetu, ali i da bi obavili neke poslove.

Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom...


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem za predstavnike Skupštine i za Vladu – imam informaciju da su sredstva za ozvučenje sale u kojem se održavaju sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već odavno odobrena i da stoje na računu. Molim Vas ukoliko je to tačno da se realizira projekat što prije jer u suprotnom nastavit ćemo da održavamo sjednice u atmosferi koja nije primjerena ni jednom parlamentu, jer hodajući mikrofon narušava dignitet parlamenta jer podsjeća na estradu.


Puni tekst pitanja:

"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konstataciju sa ministarstvom pravde i uprave da se definitivno razrješe dileme ko je, i na osnovu čega socijalni partner u pregovorima sa Vladom KS ?
Također pitao sam da li je princip reprezentativnosti odnosno brojnosti, pravna kategorija i pravni argument. Razrješavanjem ovih nejasnoća sigurno da bi bio rasterećen i obrazovni sistem i da bi se razjasnilo ko zapravo predstavlja interese prosvjetara ?“

Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.


Puni tekst pitanja:

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.“

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac,...


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Budući da je pokrenuta inicijativa oko izgradnje spomenika „Ženi“ smatram i pokrećem inicijativu da se podrži ovaj projekat i da se u njega involviraju i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, kao i resorno ministarstvo kako bi se ostvario ovaj humani cilj. Smatram da je čak možda ova aktivnost pomalo zakašnjela jer uloga žene u najtežim trenucima za BIH i uopće u našem društvu je bila nemjerljiva. Kada kažete žena prva asocijacija je majka. Svaki argument preko toga je možda i suvišan, ali podsjećam da su prve žrtve agresije na naš grad i državu bile studentica iz Dubrovniak Suada Dilberović i Olga Sučić , a da ne pominjem heroine poput Fadile Žute sa Žući ili doktorice Silve Rizvanbegović i brojnih majki koje su u proteklom ratu izgubile svoje sinove."


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Na žalost svjedoci smo svakodnevnih razbojništava i pljački u našem gradu. Razni su načini na koji se to radi ali skoro svakom građaninu su već poznati. Scenarij sa kupovinom jeftinih vozila a potom sa tim istim vozilom odlazak u pljačke bez registarskih oznaka i na kraju paljenje tih automobila su ustaljena praksa kriminalaca. Ta činjenica valjda bi trebala biti poznata i policiji pa me čudi da samo 150 m vazdušne linije od Policijske stanice na Ilidži po istom scenariju je opljačkana banka i tom prilikom ubijen slučajni prolaznik – biciklista. Zato apeliram i podnosim inicijativu da se pooštri kontrola vozila bez registarskih tablica koji kruže gradom. Jer sama činjenica da su bez registarskih oznaka indicira da nešto nije uredu ili sa vozilom, njegovim porijeklom ili namjerama pljačkaša. Vozilo je faktički bez identifikacije, a samim time je i sumnjivo te kao takvo mora se kontrolisati."


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Na osnovu inicijative koju je uputio zastupnik Bajrović, nadovezujem se te pitam šta je sa zgradom doma penzionera u Nedžarićima, to je stečeno pravo penzionera a ne milostinja te zgrada treba da im se vrati. Vlasti to ne čine te je prisutna sumnja da je neko želi privatizovati zbog atraktivne lokacije. Na osnovu svega navedenog ponovo tražim da mi se dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na jednoj od sjednica u vezi doma penzionera u Nedžarićima.“


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje kako slijedi:

” Pitanje ponovo upućujem MUP KS jer nisam dobio odgovor o broju predmeta po nepoznatom počinitelju u periodu od 2011,2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015 godine.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zahvaljujem iskreno glavnoj Kantonalnoj tužiteljici gospođi Burzić na datim korektnim odgovorima uz dodatnu molbu da nam se dostave podaci koliko je u kvoti od cca 110 000 predmeta po nepoznatom počinitelju vezano za svaku od predmetnih godina 2011, 2012, 2013, 2014 i šest mjeseci 2015. Unaprijed zahvaljujem.
Za predstavnike MUP-a KS molimo da obrate pažnju na formulaciju pitanja i ono šta se traži kroz postavljeno pitanje i da se udostoje da nam pruže adekvatne informacije koje sam tražio od njih. Uključujući i ovu dopunu koja se odnosi na tužiteljstvo u prvom dijelu ovog dopisa."

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova nalaze se u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zvonko Marić
Zastupnik SBB BIH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućem,

Sarajevo, 21.07.2015.godina

ZASTUPNIČKO PITANJE

Molim MUP KS da dostavi podatke o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužiteljstvu Kantona za period 2011 , 2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015.godine. Istovremeno molim da Tužiteljstvo Kantona dostavi za iste periode podatke o broju odbačenih predmeta zbog nedostatka materijalnih dokaza, jer raspolažem podacima da je primjerice u prvih šest mjeseci ove godine broj podnesenih prijava tužiteljstvu 2860 a odbačenih je 2583, a pri tome se ima u vidu da je oko 900 onih po poznatom izvršitelju. Dolazi se do apsurdne situacije da je više odbačenih nego podnesenih prijava, što je vjerovatno posljedica da je među odbačenim predmetima u prvih šest mjeseci ove godine bilo i onih iz ranijih perioda. Bez obzira na to podaci su više nego poražavajući. Istovremeno molim da mi predstavnici MUP-a odgovore odkud nesposobnost i nemoć da se osigura odigravanje jedne međunarodne utakmice u ovom slučaju protiv Poljskog Leha ? U toliko prije što je i površno informisanim ljudima bilo poznato da su navijači Leha jedna od najrizičnijih skupina u Evropi. Kako je zakašnjela intervenicija i ko vrši procjenu angažiranosti policijskih snaga u tim situacijama. Pri tome moramo imati u vidu da je zatražena pomoć i federalnih specijalaca, njih oko 150. Zar nema MUP Kantona kapacitet da na adekavatan način osigura odigravanje jedne takve utakmice ?

Zvonko Marić

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje:

"Na sjednici Vlade u maju ili junu razmatrali ste preporuku Omudsmana za ljudska prava koju je dobila gospođa Aziza Marinković. Naljubaznije molim ministra obrazovanja da mi odgovori prema kojem pravilniku će se izvršiti prijem 400 uposlenika na konkursu, ako se zna da je više nego jasno iz preporuke, kako je pravilnik diskriminatorski i nije u skladu sa zakonom."


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Svjedoci smo povećanog broja saobraćajnih nesreća koje se dešavaju na glavnim promenticama, ali i onim sporednim u glavnom gradu BiH. Već odavno je jasno da policija ne može da se suprostavi ovome problemu iz brojnih razloga. S toga pokrećem inicijativu da Vlada I Ministarstvo saobraćaja, iznađu mogućnost za postavljanje uspornika ( ležećih policajaca) na vitalnim dijelovima saobraćanica u gradu Sarajevu. Prvoshodo mislim na prometnice kod ulaza državne bolnice, kao i Koševskog Kliničkog centra ali i duž cijele saobraćajnice od Skenderije do Marin – dvora, a posebno duž Titove ulice."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko/zastupničko pitanje:
"Budući da je premijer u svom ekspozeu ustvrdio da će se zalagati za racionalizaciju, interesira me koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu, jer u okviru toga bi se mogla ostvariti značajna racionalizacija, ukoliko bi se veliki broj takvih penzionisao. Ja imam podataka koliki je to broj. Međutim želim da mi Vlada odgovori javno na ovo pitanje."

Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova:
"Poznato je da je svojevremeno MUP Kantona nabavio uniforme koje su u istupima nekih policijskih zvaničnika i predstavnika sindikata kvalificirane kao kancerogene. Zbog tih nejasnoća su ostale neiskorištene u nekom magacinu, da bi se nakon tri godine bez bilo kakvog valjanog obrazloženja MUP-ovima Goraždanskog i Posavskog Kantona proslijedile.
Ko je odlučio o ovom postupku s obzirom na to da je za to izdvojen novac iz budžeta Kantona? Ko su odgovorni za nabavku tih uniformi ako su bile radioaktivne i kako nisu radioaktivne za pripadnike MUP-ova kojima je uniforma donirana? Ko je odgovoran ako su neosnovano proglašene kancerogenim i zašto i koliko je izdvojeno za nabavku novih uniformi?
U tom smislu molim da se javnosti pojasni na koji način i na osnovu kojih kriterija je nabavljeno oko 1500 pištolja marke "GLOK", ako se ima u vidu da znatan broj policajaca ima već takvo oružje uz jedan broj pištolja marke "ZBROJEVKA" sa 15 metaka. Koliko je novca izdvojeno za to? Na kojem poprištu su rabljeni pištolji koje policija ima i ko je procijenio da su dotrajali? Na drugoj strani u policijskim stanicama nema ni toalet papira, sapuna. Higijenski uvjeti su vrlo upitni."

Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona...


Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

„Svjedoci smo trovanja salmonelom, velikog broja djece u vrtićima JP. No nije to jedini problem ove ustanove, čiji značaj nije potrebno isticati. Haos koji prati rad vrtića je srozavanje digniteta i Vlade pa i Skupštine Kantona Sarajevo. Stoga pitam da li su nadležni, (prije svega Vlada KS) sposobni da se uredi ova oblast? Ukoliko se ne sankcioniraju odgovorni za trovanje djece salmonelom, bit će jasna poruka da nova Vlada nastavlja sa starim kursom, koji neće insistirati na odgovornosti, što je jedan od uzroka katastrofalnog stanja u svim segmentima u kojima je vlast poslodavac“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i...


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje ministru za obrazovanje, nauku i mlade:
"Poznato je da se u procesu srednjeg i osnovnog obrazovanja organiziraju stručni ispiti na kojima su ispitivači sa sarajevskih fakulteta. Isto tako znano je da se ti ispiti ne finansiraju na teret budžeta već kandidati sami plaćaju svoje ispite. Grupa profesora koja je angažirana na tim ispitima do sada nije dobijala naknadu za ispite tako da su bili prinuđeni da više ne učestvuju u tom procesu. Zato pitam gdje je novac koji su uplaćivali kandidati da bi polagali stručni ispit i s obzirom da je proces organiziranja tih ispita blokiran kada će i nakoji način biti to odblokirano kako bismo imali stručno osposobljene predavače u srednjim i osnovnim školama."

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz...