Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi da li su obezbjeđeni besplatni Priručnici za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti kurikularne reforme. Jesu li zabilježeni primjeri prodaje Priručnika kurikularne reforme finansiranog od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde aktivnosti koje planirate poduzeti u smislu poboljšanja statusa nastavnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu radi organiziranja sastanka između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS sa udruženjem ‘Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo’ radi usaglašavanja dokumenta Informacija( Naredba ) koji se tiče hodograma, protokola vezanog za postupanje u kriznim situacijama u školama usljed potencijalne prijetnje sigurnosti uzrokovane nevoljnim radnjama učenika/ca u kojima postoji opasnost ugrožavanja vlastitog ili života drugih lica.
Navedeni dokument mora se preispitati uz posebnu naznaku ko i kada upućuje djecu na Kliniku za psihijatriju radi opservacije obzirom da direktor škole nema zakonsko pravo vršiti ovakve radnje . Dokument mora biti prezentiran na zakonskim osnovama u skladu sa konvencijama o pravima djece ( što zagovara i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH- Kantonalni odbor KS ) uz objektivan i razuman način i umirujuću notu, vodeći računa o mogućim posljedicama ovakvog djelovanja i potencijalne traumatizacije djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Ocjenjivanje učenika u okviru podrućja koji su planirani Kurikukumom?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi ko prodaje lijekove na auto pijaci u sarajevskom naselju Stup i odakle mu tolike količine lijekova

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je u Hrvatskoj broj oboljelih od velikog kašlja (hripavca) prešao hiljadu, a da smo u Mostaru nažalost imali i smrtni ishod kod bebe, molim da mi se dostave detaljne informacije?

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko" sa sažetim pregledom inspekcijskih nalaza u posljednje tri godine.
Molim Kantonalnojavno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi dostavi:
-REalizaciju plana sječe, plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te plana šumsko uzgovjnih radova, zaštite šuma i investicija shodno važećoj Šumskoprivrednoj osnovi za Šumskogospodarsko područje "Trnovsko" zaključno sa danom upućivanja zastupničkog pitanja;
-Opravdanost sječe u odjelu 8 Šumskogospodarskog područja "Trnovsko", aktuelne parametre prodaje i plan šumsko-uzgojnih radova.
Molim Ministarstvo privrede KS da me informiše:
-Da li je
Općinsko vijeće Općine Trnovo dalo pozitivno mišljenje na važeću Šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje "Trnovsko",
-Da li je bilo primjedbi na implementaciju iste od strane navedenog organa i na šta su se konkretno odnosile ukoiko ih je bilo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi registar nelegalnih objekata u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Kako Kanton Sarajevo u kišnim periodima ima ozbiljne probleme sa začepljanjem kanalizacionih objekata zbog čega imamo poplavljene ulice, kolaps u saobraćaju, a nerijetko i izlijevanje otpadnih voda što ugrožava zdravlje stanovništva, neophodno je hitno osigurati sredstva za nabavku vozila za čišćenje i pročepljavanje kanalizacionih objekata. Molim da se prioritetno osiguraju sredstva za nabavku specijalnog vozila manjih gabarita i mase, kako bi se osiguralo neometano čišćenje kanalizacionih objekata Baščaršije i uskih ulica padinskih naselja koja su, zbog nedovoljnog broja vozila, najugroženija.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

Muamer Bandić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo da u što kraćem roku a najkasnije u ponedjeljak 25.12.2023. godine zakaže hitnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo na temu zagađenost zraka u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 05-04-328-42/24 od 03.05.2024. godine

Proslijeđeno:
KJP Centar "Skenderija" doo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjene Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo i Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo kojim bi se fizičkim licima ubrzao i pojednostavio postupak izgradnje solarnih elektrana na postojećim krovovima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi izradi video i promo materijala koji će prikazati put otpada od trenutka kada domaćinstva vrše razdvajanje otpada pa sve do iznošenja u specifično označene kontejnere, uključujući jasan put otpada do momenta recikliranja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi Akcija proljetnog čišćenja KS u svrhu poticanja građana na odgovorno postupanje s otpadom na način da se otpad razvrstava u pravilno označene kese te obezbjeđivanjem adekvatne infrastrukture tokom navedene akcije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda..

Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u pomenutimzavodima obezbjedi izgradnja kapaciteta uposlenih za energetsko certificiranje i zeleno certificiranje objekata

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Vedrana Vikić Musić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situacije u KS..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situaciju u Kantonu Sarajevo, te konkretne prijedloge u smislu uspostavljanja sistemskog rješenja i implementiranja dobrih praksi, te izmjene zakonske regulative (pooštravanje kazni, sa posebnim naglaskom na višestruke povratnike u vršenju prekršaja i krivičnih dijela i dr.).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno: