Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

U cilju zaštite zdravlja građana Kantona Sarajevo ljubazno molim da iskoristite sve svoje zakonske mogućnosti i službenim putem zatražite od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH informaciju o imenima proizvođača flaširanih vode za koje je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da sadrže bakterije kojih shodno zakonskim propisima nije smjelo biti.

Ljubazno molim da me obavijestite da li je u 2022. Godini došlo do porasta broja oboljeljih na području kantona Sarajevo koji bi se mogli eventualno dovesti u vezu sa konzumiranjem sporne flaširane vode.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo
Puni tekst pitanja:

Također molim da mi dostavite i kopije akata kontrola prometovanja flaširane vode za piće u maloprodajnim i veleprodajnim objektima koje ste do sada obavili, koja će OBAVEZNO sadržavati imena proizvođača istih.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Nakon obraćanja KUIP-a u medijima i izjave da u prodaji niste pronašli flaširane vode za koje je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da sadrže bakterije kojih shodno zakonskim propisima nije smjelo biti.

Iz pomenute izjave bi se moglo razumijeti da KUIP posjeduje informaciju o proizvođačima spornih flaširanih voda, te ljubazno molim da mi ih dostavite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajevu

Proslijeđeno:
Vlada FBIH
Puni tekst pitanja:

Klub SDP-a upućuje inicijativu da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH
i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja Zakona o izmjena i dopunama Zakona
o prekršajima FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku i Zakona
o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, te potrebe za kreiranje novih tekstova
spomenutih zakona, a sve sa namjerom pooštravanja i osavremenivanja kaznene politike u
FBiH.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprave policije
Dopis Ureda premijera FBiH, broj: 01-02-330/23 od 17.08.2023. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada FBIH, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu za sanaciju krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u zadnjem nevremenu u Sarajevu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kada je planirano raspisivanje javnog poziva za prijave mladih koji zadovoljavaju uslove za subvenciju rješavanja stambenog pitanja po prvi put?

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2023. godinu za sanaciju oštećenog krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u posljednjem nevremenu u Sarajev

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu za sanaciju krova Župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo vremenski dotrajalog i dodatno oštećenog u zadnjem nevremenu u Sarajevu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje dvolinijskog odvoza otpada u individualnim stambenim objektima i podjelu kanti za odlaganje mješovitog i reciklažnog otpada u MZ Naselje heroja Sokolje, Dobroševići i Briješće

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u okviru Nacrta Urbanističkog plana Kantona Sarajevo definiše nova lokacija za odlaganje komunalnog otpada

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i relevantnim ministarstvima Kantona Sarajevo, obilježavanje 1. Marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine-svečani defile sa popratnim aktivnostima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Min.unutr.posl.vezano za sigurnosnu situaciju

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem Inicijativu Vladi KS i Ministru zdravstva KS za prijem 8 defektologa u Domove zdravlja KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem incijativu ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici da formira radnu grupu koja će se posvetiti projektu “Prevencija povreda u saobraćaju u Kantonu Sarajevo”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Prošlo je već dosta vremena kako su odobrena sredstva iz budžeta za raspisivanje konkursa za 75 specijalizacija. Zanima me zašto to već nije realizovano, s obzirom da veliki broj ljekara ima uslove za specijalizaciju i da je u isto vrijeme velika potreba za deficitarnim specijalizacijama na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Ovim putem upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i ministru saobraćaja Adnanu Šteti, a potaknuta velikim brojem zahtjeva i sugestija koje sam dobila od naših sugrađana .
Inicijativu podnosim s ciljem zaustavljanja odnosno stavljanja pod kontrolu učestalih dozvola tj saglasnosti za blokadu saobraćajnica koje izdaju nadležne vlasti s ciljem raznih aktivnosti koje provode nevladine organizacije ili neformalne grupe građana.
U posljednje vrijeme je zaista postalo veoma opterećujuće da se gotovo svaki vikend dešava neka blokada saobraćaja, kako bi se omogučilo aktivistima različitih nevladinih organizacija I udruženja provedba njihovih aktivnosti I sadržaja. Nekada je to povorka, trka, skup, takmičenje, ali redovno praćeno blokadom saobraćaja.
Nije prihvatljivo da se građani opterećuju ovakvim blokadama saobračaja, a posebno vikendom kada u grad dolazi I veliki broj stanovnika iz drugih dijelova zemlje, kao I stranaca I turista .
Ako se ovome dodaju I redovna ograničenja kretanja vozila zbog popravke tramvajske pruge I drugih saobračajnica, zaista je postalo veoma frustrirajuće, posebno vikendom kretati se vozilom kroz Sarajevo ! Blokiranjem ulica odnosno ograničenje kretanja pojedinim I uvijek glavnim ulicama, ionako otežan saobračaj se dodatno opterečava što postaje više nego neprihvatljivo .
Kantonalna I gradska saobraćajna infrastruktura, već odavno nije prilagođena ovolikom broju vozila koja se koriste u Sarajevu, te su gužve stalne, što rezultira velikom nervozom, kašnjenjima I sl.
Nekada je potrebno I po dva sata vožnje dok se dodje iz jednog dijela grada u drugi bez obzira o kolikoj udaljenosti se radi.
Ova praksa odobravanja dozvola I saglasnosti za blokadu ili kako se to popularno naziva “preusmjeravanje” saobraćaja, gubi smisao I postaje potpuno kontraproduktivno . U javnosti se čini da je uveden jedan zaista neselektivan sistem izdavanja saglasnosti u udarnim vikend terminima, kada ljudi idu na izlete, u nabavke, posjete rođacima I prijateljima. Nije mi jasna uvedena I ponavljam neselektivna praksa blokade saobraćajnica !
Građanima smo dužni vratiti njihovu slobodu kretanja I uostalom slobodu stanovanja I nesmetanog življenja. Nema niko pravo da zaustavlja I otežava život u gradu zbog aktivnosti koje provodi neko udruženje ili grupa građana.
U smislu zaustavljanja ove prakse I uređenje sistema, pokrećem predmetnu inicijativu I predlažem da se puno strožije pristupa odobrenju blokiranja centralne gradske jezgre za potrebe ovih događaja I da se odrede I propišu nove lokacije za održavanje takvih skupova, protesta, mitinga I sportskih takmičenja. Tražim dakle ovom inicijativom da se ubuduće za potrebe iskazivanja određenih stavova I mišljenja, kao I aktivnosti nevladinog sektora s ovim ciljem, propišu lokacije koje neće biti u strogom centru, kojima će prisustvovati oni koji to žele, a drugi će imati osigurane slobode I ljudska prava, kako to nalažu međunarodne konvencije .

Već postoje savršene gradske lokacije za te I takve aktivnosti, a to su stadioni, parkovi, Vilsonovo šetalište, Dariva, Aleja na Ilidži I sl. Potrebno je sve ovo samo dobro I kvalitetno iskomunicirati sa svim građanima !
Tražim da se najkasnije, u roku od 60 dana, pregledaju propisi I prakse I ovoj uvaženoj Skupštini ponude konkretna rješenja, a ako je potrebno I da nam se dostave prijedlozi za izmjene I dopune ili donošenje novih propisa kojima će se zaštititu prava svih građana Kantona Sarajevo na istim osnovama, a to je jednaka prava za sve !

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-39-13/23

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja uputi sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u općine USK pogođene poplavama, kao i u općine na području entiteta Rs - posebno u Mjesne zajednice gdje žive povratnici koje su u značajnoj mjeri pogođene poplavama, a kako bi pomogla tamošnjim lokalnim vlastima.
Također, tražim od Vlade Kantona Sarajevo da Vladi USK uputi i novčanu pomoć u iznosu od 1.000.000 KM, sa naznakom da dio sredstva utrošene na povratničke Mjesne zajednice na području entiteta Rs u Bosanskoj krajini koje su pogođene poplavama.

U slučaju nepostupanja po predmetnoj inicijativi, tražit ću izjašnjavanje Skupštine Kantona Sarajevo o istoj na prvoj narednoj sjednici.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da u roku od mjesec dana izvrši sveobuhvatnu analizu stanja i potreba medicinskog kadra i kao rezultat te analize sačini dokument koji bi mogao imati radni naziv Revizija sadašnjeg stanja i utvrđivanje stvarnih potreba medicinskog kadra u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Kao Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran iz Skupštine Kantona Sarajevo sam dobio mnogo upita u vezi Fonda dolidarnosti.

Naime poznato je da kako je to CCI naveo: „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, ne izvršavajući svoje obaveze u protekle dvije decenije, oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka, i time indirektno ugrozila zdravlje pacijenata oboljelih od najtežih bolesti u Federaciji. Ovo su potvrdili rezultati analize Centara civilnih inicijativa. Zakonski je definisano da se Fond solidarnosti finasira iz doprinosa za obavezno i zdravstveno osiguranje te budžeta FBiH.

Zbog nedovoljnog izdvajanja novca u Fond solidarnosti, ugroženo je zdravlje oboljelih. To potvrđuju sve duže liste čekanja. I sve je manje onih koji dočekaju lijek. Najveći broj je onih koji su oboljeli od karcinoma.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program i donese odluka o subvencioniranju uspostave krovnog zelenila, fasadnog zelenila i privatnih parkovskih površina u užem urbanom području te raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Odgovor:

Odgovor općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo, broj: 01-19-5-8939/23 od 25.12.2023. godine

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvrštavanje predstavnika Direkcije za robne rezerve KS u članove Štaba civilne zaštite KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona